IWF_169

Dien voor 7 september je bezwaar in tegen de ontbossing voor Ineos Project One!

Zoals aangekondigd… het is deze week alle hens aan dek om 55 hectaren bos te redden van de kap, oftewel de eerste fase van Ineos Project One. Ineos wil op die plek immers een gloednieuwe ethaankraker en propaandehydrogenatie-fabriek(PDH) bouwen. In die installaties worden de grondstoffen gemaakt voor plastics – waaronder wegwerpplastics. De eerste schaliegasboot kwam in juli al aan in Port of Antwerp. Ineos heeft dus haast om door te drijven. Meer hierover in ons eerder artikel ‘Verre van opgezet met Ineos One’. In ons vorige Ineos-artikel legden we uit waarom er zo weinig tijd is voor bezwaar.


Beste bezorgde burger,

Om het u makkelijker te maken bezorgen we u onderstaand modelbezwaarschrift. U moet uw naam en adresgegevens aanbrengen en onderaan opnieuw uw naam toevoegen. De tekst kan u integraal overnemen. U kan ook onderdelen schrappen of zelf formuleren. Veel succes!

MODEL BEZWAARSCHRIFT INEOS – Vul je gegevens in, kies je argumenten en verstuur meteen! (Stuur je bezwaar per email naar vergunningenloket@portofantwerp.com. Vraag om een ontvangstbevestiging & zet  ineoswillfall@gmail.com in cc)

Hiermee dien ik, … (Naam, Voornaam, adres), bezwaar in tegen het project “OVA – Ontbossing en voorbereidende werken “Project One” te Lillo”, Scheldelaan 460, Antwerpen, met als OMV-referentie 2019070612, waarvan sprake in het openbaar onderzoek na het wijzigingsverzoek van 29/07/2020.

Mijn belangrijkste bezwaren tegen de vergunning van Ineos Project One zijn:

1. Het concept van het project waarvoor deze ontbossing en voorbereidende werken worden aangevraagd, is in strijd met het Akkoord van Parijs om de klimaatopwarming te beperken tot minder dan 2°C en bij voorkeur tot 1,5°C. Ik word daardoor geschaad in mijn rechtmatig belang, met name het recht op een gezond leven voor mezelf en volgende generaties.

2. De geplande ontbossing vermindert nodeloos de open ruimte die essentieel is om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Dat is zeer bedreigend voor onze gezondheid en die van volgende generaties. De voorziene maar zeer versnipperde boscompensatie (nu al 25 verschillende percelen) is niet ernstig en kan de natuurwaarde van het huidige bos onmogelijk compenseren, zelfs niet op lange termijn.

3. In de aanvraag wordt niet duidelijk aangegeven dat het om een milieutechnische eenheid gaat die als geheel zou moeten worden beoordeeld, samen met de geplande gaskraker en PDH-unit. Ineos schendt met deze vergunningsaanvraag de regelgeving omtrent milieu- en klimaatbeleid door een aparte aanvraag in te dienen voor de eerste fase van het project (ontbossing en voorbereidende werken).

4. Tijdens het openbare onderzoek moeten burgers en organisaties dertig dagen inzagetijd krijgen. Die termijn werd niet gerespecteerd. Pas na druk van buitenaf werden de documenten voor een periode van slechts 21 dagen openbaar gemaakt.

5. De installaties zijn een belangrijke schakel in de productie van plastic gebruiksvoorwerpen, onder meer van wegwerpplastics (geschat aandeel minstens 40%). De vervuiling met dat materiaal veroorzaakt dermate zware milieuproblemen dat de EU in 2018 al een verbod op het gebruik ervan uitvaardigde, in navolging van Afrikaanse landen als Kenia, Senegal en Tanzania. Uitbreiding van de productie is op dit moment niet meer verantwoord.

6. Als basisgrondstof voor Ineos Project One wordt schaliegas of -olie aangevoerd en gebruikt. Schaliegasontginning of fracking gaat gepaard met een dermate grote schade aan milieu en gebouwen dat ontginning o.m. in het Verenigd Koninkrijk, de thuisbasis van Ineos, is verboden. Recent is bovendien gebleken dat bij het opslaan van schaliegas enorme hoeveelheden methaan lekken naar de atmosfeer. Methaan is een broeikasgas dat vele malen schadelijker is dan CO2. Als die aanwijzingen kloppen, is het ontoelaatbaar om het gebruik van schaliegas toe te staan.

7. Verwacht wordt dat Ineos Project One de jaarlijkse CO2-uitstoot van de Antwerpse haven met 0,8 tot 1,5 miljoen ton ofwel met 8,3% zal doen stijgen, enkel voor de productie van de basisgrondstoffen propyleen en ethyleen. De installaties van Ineos, die miljoenen tonnen extra broeikasgassen zullen uitstoten de komende decennia, passen dus totaal niet in het perspectief van een koolstofneutrale en circulaire economie. Ten laatste in 2050 immers moet de uitstoot van broeikasgassen in de EU netto herleid moet zijn tot nul en moet het grondstoffengebruik circulair zijn.

8. De bestaande plasticfabriek, waarvoor de geplande installaties de facto een uitbreiding zijn, vervuilt al jaren met zogenaamde plastickeutels. Die uitbreiding, waarvoor deze ontbossing en voorbereidende werken een stap zijn, zou de productie van zulke plastickeutels nog vergroten. Aangezien Ineos geen blijk geeft die vervuiling in het hele Schelde-estuarium ernstig aan te pakken, draagt het bedrijf alleen maar bij aan het probleem en werkt het niet aan een oplossing.

Stuurt u mij a.u.b. een ontvangstbevestiging van dit bezwaar?

Met vriendelijke groeten
(Naam)


Hieronder bijkomende info voor wie zijn bezwaarschrift zelf wil opstellen.

Om Project One te kunnen bouwen dient eerst 55 hectare bos gekapt te worden, waarvoor INEOS een recent gewijzigde vergunningsaanvraag heeft ingediend. Deze werd na een succesvol administratief beroep opnieuw voorgelegd voor openbaar onderzoek en zal na advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningcommissie terechtkomen bij Zuhal Demir.

Met het verlenen van een vergunning die INEOS toestaat om op die plek alvast twee installaties te bouwen die de grondstoffen voor plastics produceren – een vergunning die Project One dus mogelijk maakt – kiest de Vlaamse overheid voor een project dat de komende decennia staat of valt met het gebruik van de vuilste onder de fossiele brand- en grondstoffen, met name schaliegas. Hiermee dreigt INEOS een blijvende invloed te hebben op het toekomstige Vlaamse milieu- en klimaatbeleid. Dat dit onverantwoord is in tijden van een klimaat- en ja, ook een prangende plasticcrisis, hoeven we jullie niet te vertellen. Wat erger is, is dat Vlaanderen zich tot een half miljard euro garant stelt voor de financiering van deze installaties. Dit betekent dat het Vlaamse klimaatbeleid zich door INEOS financieel laat gijzelen. Als er nieuwe (EU)-wetgeving komt die het gebruik van schaliegas verbiedt en die beperkingen oplegt aan de plasticindustrie, zal dat zeker resulteren in de gedwongen sluiting van Project One en het ophoesten van ontzettend veel belastinggeld.

Dien vandaag nog – en ten laatste op 7 september – jouw bezwaarschrift in. Hoe meer bezwaarschriften wij sturen, hoe groter de druk op de bevoegde minister Zuhal Demir, om het project uiteindelijk te herzien. Indien wij het nu, op dit cruciale moment, Project One kunnen vertragen, kunnen we Ineos Project One misschien wel definitief verhinderen. Meer uitleg en inspiratie voor het formuleren van je bezwaar vind je op www.ineoswillfall.com en op Grootouders verre van opgezet met Ineos Project One.

Indienen kan op drie manieren:

Drie dingen die je kan doen om het bezwaar nog meer kracht bij te zetten:

  1. Dien een uitgebreid bezwaar in. Schrijf dus liefst uw eigen tekst met zelf geformuleerde argumenten. Op www.ineoswillfall.com vind je een stap-voor-stap handleiding met ook teksten die je gewoon kunt kopiëren. Je vindt er ook allerhande informatie over INEOS Project One om jouw persoonlijk bezwaarschrift te funderen. 
  2. Roep vrienden, collega’s, familie en buren op om ook te tekenen! NB – Grootouders voor het Klimaat dient als organisatie bezwaar in, maar roept individuele Grootouders zeker op om deze week een bezwaarschrift in te dienen.
  3. Deel dit Facebook event: www.facebook.com/events/339834224049899/

Antwerpen Schaliegasvrij
Ineos Will Fall


Lees ook

De Nairobi rivier en plastic afval alom

In de VS zoekt de plasticindustrie naar middelen om de wegwerpplastics ban in Afrika op losse schroeven te zetten. Lees hierover meer in deze alarmerende bijdrage in The New York Times.

Big Oil Is in Trouble. Its Plan: Flood Africa With Plastic.

Faced with plunging profits and a climate crisis that threatens fossil fuels, the industry is demanding a trade deal that weakens Kenya’s rules on plastics and on imports of American trash.

By Hiroko Tabuchi, Michael Corkery and Carlos Mureithi, The New York Times


Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .