fields-agriculture Greenpeace AA

Dringende oproep – Laatste kans voor groener EU landbouwbeleid – Teken oproep Greenpeace

De Grootouders voor het Klimaat toonden al herhaaldelijk hun bekommernis om een duurzaam en kleinschaliger landbouwbeleid. Nu dinsdag 20 oktober stemmen de EU parlementsleden over het voorstel van de Europese Commissie voor het toekomstig Europees landbouwbeleid. De druk vanuit de hoek van de industriële landbouwsector is immens om over te gaan tot business as usual. Greenpeace is daar zeer ongerust over en roept onze EU parlementsleden op het voorstel te verwerpen. De Grootouders voor het Klimaat steunen hen daarin en roepen u op om ten laatste op dinsdag 20 oktober een mail in die zin te sturen aan onze EU parlementsleden. Hieronder de oproep van Greenpeace met de motivatie voor de verwerping van het EU-commissie-voorstel en de de link om deze Greenpeace-mail te versturen. Bent u het eens met de voorgestelde tekst, dan volstaat uw handtekening.


“Mijn naam is Matteo. Ik werk rond duurzame landbouw bij Greenpeace België. Ik schrijf je omdat er vanaf woensdag in het EU-parlement een beslissende stemming op de agenda staat over de toekomst van onze landbouw. En ik heb je hulp nodig.

De stemming gaat over het Europese landbouwbeleid, waarbij in de komende tien jaar 350 miljard euro belastinggeld als steun naar landbouw en plattelandsontwikkeling zal vloeien. Onderhandelingen over de exacte verdeling van dit geld schieten alle kanten uit. Maar momenteel ziet het er niet goed uit. De industriële veehouderij kan opnieuw als grote winnaar uit de bus komen. Klimaat en natuurbescherming zijn duidelijk geen prioriteit in de voorstellen die op tafel liggen. Het is business as usual, met andere woorden. 

Wat kan jij doen? Doe mee en schrijf onze europarlementariërs aan (vóór woensdag 21 oktober) met het verzoek om te stemmen voor ambitieuze hervormingen die ons op weg zetten naar meer kleinschalige, ecologische landbouw en minder industriële veeteelt. Want om de klimaatcrisis te tackelen, moet de EU stoppen met het subsidiëren van megastallen en het promoten van vlees- en zuivelconsumptie.

Ik stuur een e-mail naar mijn EU-vertegenwoordiger(s)

Vandaag leidt het Europese landbouwbeleid vooral tot schaalvergroting en massaproductie met zeer schadelijke gevolgen voor het klimaat, milieu en de boeren zelf. De huidige Europese landbouw dat is vooral een groeiende industriële veesector die meer dan 70% van de Europese landbouwgrond inpalmt, het merendeel van de landbouwsubsidies op zak steekt en een stijgende uitstoot heeft.

Ook in België zijn megastallen in opmars en doen de cijfers van de intensieve veeteelt duizelen. Jaarlijks worden bij ons ongeveer 296 miljoen kippen, 11 miljoen varkens en 838.000 koeien geslacht. Het systeem botst al lang op zijn limieten. Biodiversiteitsverlies, water- en luchtvervuiling, bodemerosie en -verzuring bij ons, ontbossing voor de teelt van soja aan de andere kant van de wereld. De dolgedraaide overproductie (voor de export) doet de prijzen kelderen, en sleurt alle veehouders mee in een race naar de bodem.

De lopende onderhandelingen zijn onze laatste kans om dit patroon te doorbreken, en het klimaat en de biodiversiteit te beschermen.

Ik stuur een e-mail naar mijn EU-vertegenwoordiger(s)

De klokt tikt. Laat deze kans om te wegen op het landbouwbeleid niet liggen!

Matteo De Vos – Greenpeace”


There ’s a monster in my kitchen

Greenpeace lanceerde ook dit filmpje om aan kinderen de link duidelijk te maken tussen de vleesconsumptie hier en de verwoesting van oerwoud en natuur door de industriële veelteelt.


Follow-up – Hoe stemde het Europees Parlement?

Op 20 oktober stemde het Europees Parlement een amandement over de vergroening van het Europese landbouwbeleid. Het Europese Parlement verhoogde de bijzonder magere 20% van het landbouwbudget voor milieudoelstellingen – die de Commissie voorstelde – tot 30%. Maar ook dan blijft de lobby van de industriële landbouw het landbouwbeleid de komende zeven jaar in een ijzeren greep houden. Een ramp is dat voor het klimaat. Een ramp ook voor de moedige boeren die willen inzetten op een gezonde en natuurvriendelijke bedrijfsvoering. Meer hierover in Knack en Businessam van 21 oktober 2020.


Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .