De tijd dringt - Brieven van Grootouders voor het Klimaat

De Grootouders stellen hier graag hun boek voor. De tijd dringt vat in 69 brieven de bekommernis, de angst en de hoop van 69 mensen die zich zorgen maken om de crisis die de samen­leving hier en wereld­wijd zo wreed treft: klimaat, natuur, milieu… Brieven die de urgen­tie en de ernst van de toe­stand in beeld brengen en per­spec­tief geven, ge­schre­ven door actieve Groot­ouders, de meeste van hen ambassa­deurs van onze beweging. Lees het, koop of leen het, spreek erover. Reacties zijn welkom, stuur ze naar detijddringt@grootoudersvoorhetklimaat.be

De samenstellers van De tijd dringt komen graag naar u toe, naar uw vereniging, school, wijkhuis, wat dan ook. Niet zozeer om het boek te verkopen (al kan het daar wel aangeschaft worden), maar omdat het een goede aanleiding is om te praten over de manier waarop een beweging als de Grootouders omgaat met de zwaarte en de hoop van deze tijd en hoe we dat samen vorm kunnen geven. Je kunt ons vinden via detijddringt@gvhk.be

Cover van 'De tijd dringt'

De tijd dringt. U weet onderhand welke tijd er dringt en hoe hard hij dat doet. We hebben geen decennia meer om ons te herpakken.

Brieven van Grootouders voor het Klimaat. We vroegen onze ambassadeurs specifiek naar een brief, met een afzender en een bestemmeling naar keuze en een onderwerp dat relevant is voor de crisis. U weet onderhand welke crisis.

Onze ambassadeurs reageerden zo enthousiast dat het boekje dat we in gedachten hadden, uitgroeide  tot een handzaam boek met 69 brieven en tussendoor enkele stukjes over de interne werking van de Grootouders. Een boek over onrust, frustraties, hoop en ambitie. Jan Terlouw, in Nederland en Vlaanderen bekend van zijn jeugdboeken en voor zijn maatschappelijk engagement, schreef een fijne inleiding:

Ik hoop van harte dat dit boek door vele beleidsmakers zal worden gele­zen en serieus zal worden geno­men. Dat kan toch ook moeilijk anders. Ook beleids­makers hebben kinderen en vaak wellicht ook klein­kinderen, van wie de toekomst is. Wel­licht een iets minder de aarde berei­zende toe­komst dan ons leven was, maar wel in een gezonde natuur, waar we deel van uit­maken.  – Jan Terlouw

Humor, nostalgie en optimisme wisselen af met strijdvaardigheid en scherpe woorden. Maar overal voel je: als we willen, kunnen we, maar, eh, de tijd dringt.

Lezen

Het boek is voor 24,90 € te koop in de boekhandel. Loop eens binnen in een van de vele goede boekhandels in ons land. Wilt u liever online bestellen, dan kunt u het best rechtstreeks bij de uitgever bestellen (geen leveringskosten), maar het ligt ook bij grote online-supermarkten.

Natuurlijk staat het boek ook in de openbare bibliotheken van Vlaanderen. Kijk maar.

Nieuws

vlnr: Gie Goris, Marc Cabus, Warre Borgmans
vlnr: Gie Goris, Marc Cabus, Warre Borgmans
vlnr: Jan Mertens, Eric Corijn, Bernard Hubeau
vlnr: Jan Mertens, Eric Corijn, Bernard Hubeau
vlnr. Gie Goris, Marc Cabus, Bernard Hubeau
vlnr: Eric Corijn, Lieve Leemans, Linda Van Mieghem, Jan Mertens
vlnr: Eric Corijn, Lieve Leemans, Linda Van Mieghem, Jan Mertens

Boeklancering in Antwerpen

Op vrijdag 5 mei organiseerde uitgeverij epo met boekhandel De Groene Waterman de boeklancering van De tijd dringt, Brieven van Grootouders voor het Klimaat.

Gie Goris gaf een fijne inleiding en ondervroeg de samenstellers en een panel van briefschrijvers: Jan Mertens, Linda Van Mieghem, Eric Corijn en Lieve Leemans. Warre Borgmans las enkele brieven voor.

Hierbij enkele foto’s. Klik erop om te vergroten.

Boekvoorstelling in Gent

Voor de boekvoorstelling in Gent was u welkom in de Spaanse Gouverneurswoning op vrijdag 9 juni om 19.30 uur. Mahlu Mertens leidde in, Paul Verhaeghe sprak over het onbehagen van individu en samenleving en hoe een beweging als de Grootouders daartegenaan kan kijken, de samenstellers illustreerden opzet, context en doel van dit boek, de Gentse ambassadeurs-briefschrijvers Myriam Dulortier, Rik Pinxten en Els Messelis gaven hun visie, en de afdeling Regio Gent liet in haar kaarten kijken (zie ook in onze agenda). Een interessante, gevarieerde avond met uitgesproken meningen van de deelnemers, zowel die op het podium als in de (volle) zaal. We nemen ons voor dat later op deze plek wat te illustreren.

Ook op het startmoment van de GvK-afdeling Tielt zal de tiid dringen. Op 26 september 2023 om 20 uur In het Vossenhol (Sint-Michielstraat 9 te 8700 Tielt). Zie in de GvK-agenda.

Lezing in het Antwerpse Groen Kwartier: in Gasthuis28 op woensdag 27 september. Voor een zeer geïnteresserde groep namen Marc en Bernard, de samenstellers van het boek, een interview af van elkaar. Daarna kregen de aanwezigen ruim de gelegenheid om hun bedenkingen, bekommernissen en ideeën te bespreken.

Op het lanceermoment van GvK-RegioTielt (dinsdag 25 oktober) werd het boek gebruikt als kapstok om werking, ambities en motivatie van de Grootouders te illustreren. Inspiratie voor de nieuwe afdeling (verslag hier)

Boekvoorstelling in de Kempen: op woensdag 25 oktober in ’t Hof in Herentals. Hier vind je details en aanmeldformulier.

Boekvoorstelling in de Peperfabriek in Antwerpen op donderdag 26 oktober 2023: details en inschrijven in onze agenda

ontmoeting - illustratie De tijd dringt

Op deze site publiceren we als voorproefje:

De trailer