LydiaPeeterszoom-duim-2-AA

Duimpje min voor Lydia Peeters

Het vliegtuig van Brussel naar Antwerpen nemen om korte zakenvluchten na corona te promoten, dat is wat Minister van Mobiliteit Lydia Peeters dinsdag 9 juni presteerde. “Gekker moet het niet worden”, oordeelt Het Laatste Nieuws. Gekker moet het niet worden, oordelen ook de Grootouders voor het Klimaat. Als zelfs Grootouders videocalls gefikst krijgen in de nieuwe realiteit #nacorona! Ze gaven de minister daarvoor een stevig duimpje min!

Wil je haar zelf ook een duimpje min geven, of zelfs de negatieve ‘award van de dag’, dat kan op #grootoudersvoorhetklimaat! Een minister van mobiliteit die korteafstandsvluchten promoot alsof ze nooit heeft gehoord hoe klimaatnefast dergelijke vluchten zijn, dat is inderdaad ongehoord.

De reacties van milieu- en klimaatorganisaties zijn dan ook unisono. De vrt bericht “Is de klimaatcrisis aan de minister voorbijgegaan?”, vraagt Joeri Thijs van Greenpeace zich af. “Regionale luchthavens zijn helemaal niet essentieel en een bron van schadelijke en perfect vermijdbare CO2-uitstoot”, vult Koen Stuyck van WWF aan. “Dit is een compleet verkeerd signaal”, zegt ook Imade Annouri van de partij Groen. “In verschillende buurlanden worden korte vluchten afgeschaft en wordt er in de plaats geïnvesteerd in treinverbindingen. Ik zou toch liever zien dat de minister van Mobiliteit daarin voorop loopt, in plaats van een luchtvaartbedrijf een hart onder de riem te steken.”

De vraag is zelfs of niet alleen de minister maar ook de regionale luchthavens waarom het allemaal te doen was niet sowieso een bedenkelijk parcours lopen. Journaliste Tine Hens citeert op twitter uit een artikel van de Bond Beter Leefmilieu: “Uit een analyse van de jaarrekeningen 2015-2017 blijkt dat tegenover een omzet van 17 miljoen euro subsidies van 32 miljoen euro staan. De subsidies bedragen dus het dubbele van de omzet. Daarbovenop komen nog 2,5 miljoen subsidies uit het Corona noodfonds. De concessievergoedingen die het Franse bedrijf EGIS betaalt, liggen zeer laag. Voor de luchthaven van Oostende bedroeg die in 2017 226.000 euro, voor Deurne 250.000 euro.”

Anders gezegd: deze klimaatwaanzin is alleen mogelijk met onze belastingcenten! De BBL vraagt daarom een audit van het Rekenhof over de luchthavens Deurne en Oostende en een grondig debat over nut en noodzaak van onze regionale luchthavens. Binnenkort wordt immers gewerkt aan een fusie van de overheidsinstellingen die instaan voor het beheer van de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Daarnaast komen er nieuwe subsidieovereenkomsten met de private uitbater van de regionale luchthavens. Hoog tijd dus voor een stevig debat!

Meer weten? Lees hier het artikel van BBL over de regionale luchthavens.

BBL vraagt audit Rekenhof over luchthavens Deurne en Oostende

Grondig debat nodig over nut en noodzaak regionale luchthavens

Auteur: Erik Grietens

Terwijl bevoegd minister Lydia Peeters doodleuk het vliegtuig neemt van Brussel naar Antwerpen, wordt gewerkt aan een fusie van de overheidsinstellingen die instaan voor het beheer van de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Daarnaast komen er nieuwe subsidieovereenkomsten met de private uitbater van de regionale luchthavens. Omdat er jaarlijks miljoenen subsidies naar deze luchthavens gaan en al die subsidies (32 miljoen euro) zelfs groter zijn dan de eigenlijke omzet (17 miljoen euro), vraagt BBL eerst een onafhankelijke doorlichting door het Rekenhof. Wegen de kosten en klimaatproblemen van de luchthavens wel op tegen de baten? 

Korte vliegreizen liggen overal onder vuur vanwege hun nefaste impact op het klimaat. Toch nam minister Lydia Peeters gisteren het vliegtuig van Brussel naar Antwerpen, als ‘steun’ voor de ondernemer die private jets wil inzetten richting Ibiza. Daarbij wees de minister op de extra miljoenen die via het Vlaamse noodfonds vrijgemaakt worden voor de regionale luchthavens. 

In 2013 werd de uitbating van de luchthavens van Oostende en Deurne geprivatiseerd. Een luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM) staat in voor de eigenlijke luchtvaartactiviteiten. Voor de beide luchthavens is het de Franse groep EGIS die deze exploitatie via de LEM uitvoert. Daarvoor worden subsidies gegeven aan de LEM, die op zijn beurt een concessievergoeding betaalt aan de overheid. Daarnaast staat de overheid, via de luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM) in voor investeringen in de  infrastructuur, het groot onderhoud, beveiliging,… 

Uit een analyse van de jaarrekeningen 2015-2017 blijkt dat tegenover een omzet van 17 miljoen euro subsidies van 32 miljoen euro staan. De subsidies bedragen dus het dubbele van de omzet. Daarbovenop komen nog 2,5 miljoen subsidies uit het Corona noodfonds. De concessievergoedingen die het Franse bedrijf EGIS betaalt, liggen zeer laag. Voor de luchthaven van Oostende bedroeg die in 2017 226.000 euro, voor Deurne 250.000 euro.

Voor Bond Beter Leefmilieu kan het niet dat nu snel wordt overgegaan tot een fusie van de LOM’s en nieuwe subsidieovereenkomsten, zonder dat er eerst een onafhankelijk doorlichting komt van de maatschappelijke kosten en baten van beide luchthavens. Daarom roepen we de regering en het Vlaams Parlement op om het Rekenhof de opdracht te geven voor een audit. Dit zowel voor de afgelopen vijf jaar als voor de volgende vijf jaar. Het kan toch niet dat in budgettair moeilijke tijden, miljoenen euro’s overheidsgeld uitgegeven worden aan verlieslatende luchthavens? 

Minister Lydia Peeters stelde in antwoord op een parlementaire vraag dat ze niet van plan is het Rekenhof een doorlichting te laten maken. Er zal een extern studiebureau aangesteld worden om na te gaan hoe “de Vlaamse regionale luchthavens in de mate van het mogelijke kunnen evolueren naar winstgevende ondernemingen”. 

Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu: “Dit is absoluut niet voldoende. Wij blijven aandringen op een onafhankelijke, externe controle door het Rekenhof. We roepen daarom de regering en het parlement op om een dergelijke opdracht aan het Rekenhof te geven.” 

Langetermijnvisie

In het regeerakkoord wordt ook aangekondigd dat er werk gemaakt wordt van een 

langetermijnvisie voor de luchtvaart in Vlaanderen. Daarbij zal gezocht worden “naar een balans tussen de maatschappelijke behoeften aan luchtvaart, duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, innovatie en een vitale economie”.

Om tot een langetermijnvisie te kunnen komen, is het essentieel dat er eerst een grondige analyse voorligt van de huidige context van de regionale luchthavens. Een kosten-batenanalyse door het Rekenhof is ook daarom onontbeerlijk. 

Naast de zuiver economische cijfers vraagt BBL om bij het uitwerken van deze langetermijnvisie ook terdege rekening te houden met de maatschappelijke en ecologische impact van de luchthavens. Het gaat in de eerste plaats over de geluidsoverlast en de klimaatimpact van de luchthavens. Als er in de toekomst nog subsidies gegeven worden, moet daar op zijn minst een klimaatengagement tegenover staan, in lijn met het akkoord van Parijs. Ook de kosten hiervoor moeten volwaardig in beeld worden gebracht. 

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .