schoolstrike

Een gezonde oceaan is van levensbelang

De Klimaatspijbelaars nemen het op voor de oceanen. Die zijn immers van levensbelang voor het klimaat en het leven op aarde. De mensen beseffen dat niet en vervuilen die levensbron. Dat schrijft Jan Stel, Oud-hoogleraar Ocean Space and Human Activity, Universiteit Maastricht, President Sea First Foundation en Ambassadeur van de Grootouders voor het Klimaat.

De aarde is een waterplaneet. Maar liefst 71 % van het oppervlak ervan is bedekt met water. Dat is de oceaan die wij verschillende namen hebben gegeven. De rest is land. Daar wonen de landdieren, waarvan wij er een zijn. Eeuwenlang hebben we de oceaan gezien als een oppervlakte. Daar ging je overheen naar verre landen, daar werd je zeeziek en daar vingen we vis. In 2020 gaat 90% van het mondiale transport over het oppervlak van de oceaan. De zee lijkt oneindig, maar is dat niet. De zee bekoort, is verwoestend en ontroert.

Technologie zet de boel op zijn kop

100.000dennieuwe chemische verbindingen © Wikipedia

De Britse industriële revolutie zette vanaf 1750 de wereld op zijn kop. De technologie regeert en maakt ontwikkelingen en economische groei mogelijk. De atmosfeer en de zee zijn onze belangrijkste afvalputjes. Sinds 1950 namen de menselijke activiteiten enorm toe en groeide de wereldbevolking. Wij zijn nu met ruim 7.700.000. 000 mensen. Homo sapiens is de meest vervuilende soort die er ooit op de aarde heeft geleefd. Niets is veilig. We vervuilen tot op de polen en in de diepzee. Onze vervuiling maakt de oceaan ziek en ons, als we zeedieren eten.

Kampioen vervuilers

CO2 in de atmosfeer leidt tot klimaatveranderingen. Onze leiders discussiëren terwijl Australië brandt, Europa een grote sprong vooruit maakt naar een duurzame samenleving en Vlaanderen dwarsligt. Er is geen klimaatcrisis; er heerst een noodtoestand. De signalen zijn overduidelijk. De oceaan verandert ook. Het gaat wat langzamer dan in de atmosfeer, maar die veranderingen komen als een niet te stuiten dreiging op ons af. Helaas weten we te weinig van die oceaan. Daar moet nodig iets aan gedaan worden. Het onderwijs is hiervoor hèt instrument.

Er is maar één oceaan.Spillman projectie aardoppervlak laat rol oceaan beter zien © BAS, Michael P. Meredith

Wij overschatten het belang van het land, omdat we erop leven. De oceaan is de motor van het klimaat. Het verdeelt de warmte over de planeet en maakt die bewoonbaar. De oceaan reguleert het klimaat en bepaalt in hoge mate het weer. Zo is de Golfstroom in de Noord-Atlantische Oceaan meetbaar zwakker geworden. Hij zou zelfs kunnen stilvallen.

De oceaan geeft


Phytoplanton in de oceaan is onze long. © NOAA

We kennen de ‘regenwouden’ van de oceaan niet. Maar het is wel de oceaan die ons meer dan de helft van de zuurstof levert. Dat doet het plantaardig plankton. Miljarden kleine plantjes vormen de basis van de voedselketen in de oceaan. Zij zijn cruciaal voor ons bestaan. En zij hebben een gezonde oceaan nodig.

De oceaan geeft voedsel. Met de huidige technologie vissen we de zee leeg. Winst is belangrijker dan een zorgvuldig en duurzaam beheer. De biodiversiteit in de zee neemt ook dramatisch af. Stop de overexploitatie! Stop de vervuiling door chemicaliën en plastic! Stop de opwarming van de oceaan door CO2 , methaan en lachgas (uit de dierenindustrie). Stop de verzuring door de CO2!

De oceaan is nauwelijks verkend

We willen weer naar de Maan. Naar Mars als het maar even kan. Het is idioot dat we het oppervlak daarvan beter kennen dan dat van de bodem van de oceaan! 95% ervan is niet verkend. Ook weten we niet goed wat er allemaal in die oceaan leeft. Vele ecosystemen zoals die van de schemerzone op een diepte van 200-1000 meter en de diepzee, kennen we niet goed. Slechts een paar procent ervan is verkend. En dat terwijl meer dan 90 % van de leefruimte op aarde in de oceaan ligt. Als we zo doorgaan gaat onze wereld “naar de maan”.

Onwetendheid is het grootste probleem

Als landbewoners hebben we geen idee hoe het is om een zeebewoner te zijn. Denk je eens in dat je een vis bent. Dan is er geen horizon. Dan is boven onder en onder boven. Dan leef je een totaal andere wereld. Om het belang van de oceaan in ons leven beter te begrijpen moet kennis van en over de oceaan in het onderwijssysteem worden opgenomen. Die kennis houdt ook kennis over klimaatverandering, duurzaamheid, vervuiling, oceaanrecht en anders leven en anders denken, in. Voor de politici is er vast wel een speciale spoedcursus.


Ambassadeur Jan Stel over Climate Bastards en Brossers

Waarom Jan Stel Ambassadeur van de Grootouders voor het Klimaat is


Meer weten over actueel oceaanonderzoek? Onderzoekers van Greenpeace zijn op 24 januari aangekomen op Antarctica na een tocht vanaf de Noordelijke IJszee. “Antarctica is namelijk de eindbestemming van onze maandenlange tocht met onze schepen, de Esperanza en de Arctic Sunrise, om de bedreigingen waar onze oceanen mee te maken krijgen bloot te leggen. ” De afgelopen maanden reisde de expeditie van de ene naar de andere kant van de wereld: van de Noordpool naar de Zuidpool. Onderweg ontdekten ze dat de Noordelijke IJszee bijna tweemaal sneller opwarmt dan gemiddeld, brachten ze in Lost City onder de aandacht hoe destructief diepzeemijnbouw kan zijn, bestudeerden ze de impact van plasticvervuiling in de Sargassozee op de grote populatie zeeschildpadden die er leeft én onderzochten ze de ongelooflijke biodiversiteit bij de onderzeese berg Vema aan de Zuid-Afrikaanse kust, die wordt bedreigd door overbevissing. Al deze ontdekkingen drukken ons nogmaals met onze neus op de feiten: onze oceanen hebben dringend bescherming nodig!

Meer weten? Lees hier het hele verslag.


Greenpeace wil dringend een oceaanverdrag tot stand brengen en lanceert daarvoor een petitie. Doe mee en teken de petitie van Greenpeace hier.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .