koffie-klimaatzaak

Eén koffietje per maand voor de Klimaatzaak

Geef onze rechtszaak alle slaagkansen

Beste supporter van Klimaatzaak,

Onze rechtszaak is een werk van ontzettend lange adem. Samen dag- vaardden we de vier Belgische klimaatministers intussen meer dan 4 jaar geleden, in april 2015. Onze ministers reageerden niet met inhoud, zoals we gehoopt hadden, maar wierpen tijd- én geld-rovende procedurekwes- ties op waardoor ze het proces jarenlang konden vertragen. Pas nadat het Hof van Cassatie die aanpak in april vorig jaar een halt toeriep, kon de discussie ten gronde beginnen.

Begin dit jaar ontvingen we de hoofdconclusies, de eerste reactie op onze dagvaarding, waarin de overheden probeerden te weerleggen dat het Bel-gische klimaatbeleid tekortschiet. Als antwoord daarop legden wij in juni ons hoofdbetoog neer: we vorderen een daling van de broeikasgas- emissies, een netto nuluitstoot tegen 2050 en een dwangsom van 1 miljoen euro per maand vertraging in de uitvoering van het vonnis. Lees hier de originele hoofdconclusies in het Frans, of de (niet-beëdigde) vertaling in het Nederlands.

Deze maand ontvingen we de aanvullende conclusies van de overheden. De uitspraak volgt pas in het najaar van 2020. Ons geduld én onze strijd- kas worden stevig op de proef gesteld, maar als we winnen is de beloning navenant: dan gaat het roer van het Belgische klimaatbeleid drastisch om.

Om de gerechtskosten te betalen, zijn we volledig afhankelijk van giften. Elke financiële hulp is welkom, hoe klein ook. Je kan ons al steunen voor de prijs van 1 koffie per maand. Je betaalt veilig via Gocardless, Paypal, Mollie of overschrijving en kan je storting op elk moment stop- zetten.
Espresso
€3 /maand
Koffie en gebak € 12 /maand

Caffé latte
€5 /maand

Hier vind je meer over de rechtszaak, medestander worden en de mensen achter Klimaatzaak.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .