IMG_5418 AA Groene Delle

Enkel persoonlijk belang telt nog als je voor milieu en natuur wil opkomen

Vlaamse Regering herleidt burger tot NIMBY

Als het van de Vlaamse Regering afhangt kan je als burger in de rechtbank enkel voor milieu en natuur opkomen als je eigenbelang in het geding is. Je kan dus niet meer voor het algemeen belang opkomen, je moet kunnen aantonen dat je rechtstreeks en persoonlijk benadeeld wordt. Begrijpe wie kan.

In hun persbericht van 27 april klagen de Bond Beter Leefmilieu (bericht) en Natuurpunt (bericht) dit aan, gesteund door veel natuur- en milieubewegingen, waaronder Grootouders voor het Klimaat. Het gaat over een decreetontwerp dat op 3 maart 2021 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd met op het eerste gezicht enkele onschuldige juridische aanpassingen. Maar bij nader inzien hebben die aanpassingen catastrofale gevolgen voor milieu en natuur want een bezorgdheid van burgers over het algemeen belang is van geen tel meer.

Het venijn zit o.m. in een artikel (§6) van het ontwerpdecreet. In dat artikel staat dat de rechtbanken een vraag slechts kunnen behandelen wanneer de beschuldigende partij persoonlijk wordt benadeeld door de kwestie. Een bezorgdheid voor het algemeen belang volstaat dus niet meer om naar de rechter te stappen. BBL en Natuurpunt zijn verontwaardigd. “Het siert burgers dat ze voor het collectief belang opkomen en dus verder kijken dan de eigen achtertuin. Hoeveel ongelukkige projecten werden niet tegengehouden of verbeterd door de inbreng van burgers ?”

Binnenkort ligt het ontwerp ter stemming voor in het Vlaams Parlement. In een brief gericht aan de parlementsleden, roept een coalitie van natuur- en milieuverenigingen (Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek, Bond Beter Leefmilieu, Bos+, ClientEarth, Greenpeace, Limburgse Milieukoepel, Milieufront Omer Wattez, Natuurpunt, WWF en Grootouders voor het Klimaat) op om de natuur een stem te geven – en het gewraakte artikel van dit decreet niét goed te keuren. De inhoud van de brief kunt u hier raadplegen.

3 Antwoorden

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .