koolstofneutraliteit_169

EU Parlement keurt historische CO2 emissiereductie van 60% tegen 2030 goed

Het EU Parlement heeft op woensdag (7 oktober 2020) ingestemd met hogere ambities voor de reductie van broeikasgassen tegen 2030. De EU Commissie had de eerdere doelstelling van 40% in vergelijking met 1990 al opgetrokken tot minstens 55%. De parlementsleden legden de lat op 60%, kwestie van het doel van zeroneutraliteit in 2050 te kunnen halen. Ze vragen ook voldoende financiering om deze ambities te kunnen realiseren. 392 parlementsleden stemden voor, 161 waren tegen en 142 onthielden zich.

Er komen nu onderhandelingen met de individuele lidstaten over bindende nationale doelstellingen die kostenefficiënt en eerlijk moeten zijn. Bindende afspraken zijn van belang om Europese burgers en bedrijven wettelijke garanties en betrouwbare perspectieven te bieden om de transitie te kunnen plannen.

De Parlementsleden vragen van de Commissie ook nieuwe doelstellingen voor 2040, gebaseerd op onafhankelijk impactonderzoek. Er komt, anders gezegd, onafhankelijke wetenschappelijke monitoring van de klimaatmaatregelen door een nog op te richten ECCC of Climate Change Council.  

Ook moet ten laatste op 31 december 2025 alle directe en indirecte subsidiëring van fossiele energie  uitgefaseerd zijn. Intussen worden de inspanningen tegen energiearmoede opgevoerd.

De EU Commissie moet tenslotte tegen 31 maart 2023 volgens haar normale procedures een traject vastleggen om met het resterende EU-emissiebudget (van GHG = greenhouse gas) de temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken, zoals is afgesproken in de Akkoorden van Parijs. Dat traject wordt bijgesteld na elke wereldwijde inventarisatie van de uitstoot van broeikasgassen.

Parlementair verslaggever Jytte Guteland (Zweden) liet al weten dat het EU parlement hiermee een duidelijke boodschap heeft gestuurd naar de Commissie en de Raad. Iedere lidstaat moet in 2050 klimaatneutraal zijn! Om dat te bereiken zijn stevige tussentijdse doelen noodzakelijk. Ook het opnemen van een broeikasgasbudget is een positieve maatregel.

Na het uitroepen van de klimaatnoodtoestand op 28 november 2019, de EU klimaatwet van maart 2020 is het optrekken van de ambities door het EU parlement een nieuwe belangrijke stap op de weg naar klimaatneutraliteit!

Of de inspanningen en acties van de Klimaatjongeren en de Grootouders voor het Klimaat hier voor iets tussen zitten? Vast wel!

Lees ook De Standaard 7-10-2020

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .