Wanneer

27/11/2023    
11:00 - 12:00

Evenement type

Zal komende Klimaattop rechtvaardige en urgente maatregelen nemen? Webinar met Peter Wittoeck

(Her)bekijk deze webinar:

 

 

De overstromingen, hittegolven en bosbranden hebben de aanpak van de klimaatcrisis heel dringend gemaakt. Vraag is of de komende klimaattop, de 28ste “Conference of the Parties“, kortweg COP daar werk van zal maken. Heel wat dagen dit jaar noteerden al een opwarming van 1,5 graden. Dat is de grens afgesproken in Parijs waaronder we zouden moeten blijven, als we zeer zware rampen willen voorkomen. De vorige COP heeft geen afspraken gemaakt over het uitfaseren van de fossiele brandstoffen, zelfs niet van de meest vervuilende, nl. steenkool. Zal dat op de COP 28 in de Verenigde Arabische Emiraten gebeuren onder het voorzitterschap van Sultan al Jaber, minister én eigenaar van een grote oliemaatschappij?

Het enige lichtpunt van de vorige COP in Sharm-el-Sheikh: er komt een schadefonds voor de landen die het meest kwetsbaar zijn voor de klimaatverandering onder het loss & damage-principe (verlies en schade). Dit is ongetwijfeld heel belangrijk, zeker voor de klimaatrechtvaardigheid. De landen in het Globale Zuiden zijn het minst verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen, maar ze dragen wel de zwaarste gevolgen van de klimaatcrisis. Maar hoe dat fonds zal werken moet nog worden uitgedokterd. Zal dat op de COP 28 in de Verenigde Arabische Emiraten gebeuren? De COP wordt gehouden van 28 november tot 11 december.
Positief is dat Afrikaanse regeringsleiders een voorbereidende Klimaattop hebben gehouden. Zij zullen zeker sterk aandringen op de uitwerking van dit principe. Ook de zeer bedreigde eilandstaten in de Stille Oceaan zullen dat doen.

Hoe kijkt iemand die al sinds 2003 de klimaattoppen volgt naar COP 28? Wat denkt de Belgische hoofdonderhandelaar Peter Wittoeck over de komende Top? Gelooft hij nog in die grootschalige bijeenkomsten? Hoe ziet hij de Belgische en Europese rol in dat proces?
Webinar met Peter Wittoeck op maandag 27 november: wachtkamer vanaf 10.45, start om 11u tot 12 u.
Hier inschrijven
Als je inschrijft krijg je ten laatste op 26 november de link. Deze webinar is gratis en staat open voor iedereen. Verwittig je netwerk.

Deze webinar (en alle vorige) vind je ook op de vimeo-pagina van de Grootouders en op het YouTubekanaal van de Grootouders voor het klimaat. Op die kanalen staan nog andere films i.v.m. klimaat van GvK en anderen. Interessant om eens in te snuisteren…

Hier inschrijven

Samen met de Klimaatcoalitie willen de Grootouders voor het Klimaat druk zetten op de onderhandelaars door de Klimaatmars. Lees over de bijdrage van GvK tot de Mars. Hier heb je de info van de Klimaatcoalitie van meer dan 100 verenigingen.
Noteer die datum en stap in je witte hesje mee met de Grootouders voor het Klimaat..

flyer voor de klimaatmars van 23 december 2023