Wanneer

13/12/2021    
11:00 - 12:00

Evenement type

(Her)bekijk deze webinar

Luchtvervuiling doodt jaarlijks 8340 mensen in ons land. Wereldwijd zijn dat er zeven miljoen, veel meer dan hiv, tuberculose en malaria samen. Ook meer dan de ruim vijf miljoen slachtoffers die COVID-19 tot nog toe heeft veroorzaakt. Toch is er veel minder aandacht voor de slachtoffers van luchtvervuiling.
Elk jaar ontwikkelen vier miljoen kinderen astma als gevolg van luchtvervuiling: elfduizend per dag. Het land met het hoogste percentage astma bij kinderen is Zuid-Korea. België staat in de top tien.
Fijn stof (koolstofdeeltjes) en alle chemische stoffen die ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen (hout, steenkool, bruinkool, petroleumproducten en ook aardgas) kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat hangt af van de concentratie in de lucht en de blootstellingsduur.

Minder bekend is dat de reactie tussen gassen zoals ammoniak, zwaveldioxide en stikstofdioxide ook fijnstof oplevert. In West-Vlaanderen zorgt de veeteelt voor veel ammoniak. Het fijnstof dat daar ontstaat, vind je ook in Antwerpen terug. Fijnstof verspreidt zich immers zeer gemakkelijk. En de boeren van de koeien zorgen voor veel methaangas, een broeikasgas veel sterker dan CO2.
Daarnaast heb je stikstofdioxide (NOx), uitgestoten door dieselverbranding. En dieselvoertuigen stoten meer NOx uit, als ze uitgerust zijn met een systeem om de uitstoot van fijnstof op te vangen.
Inzetten op schone lucht remt meteen de klimaatcrisis af.

Dirk Avonts zie je hier tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement. Hij geeft zijn webinar op maandag 13 december: wachtkamer vanaf 10.45, start om 11u tot 12 u.
Hier inschrijven
Als je inschrijft krijg je ten laatste op 12 december de link. Deze webinar is gratis en staat open voor iedereen. Verwittig je netwerk.
Dirk is prof. em. huisartsengeneeskunde aan de Gentse en Antwerpse universiteit. Hij vervangt Wim Van Hees als voorzitter van Ademloos, de Antwerpse burgerbeweging die de luchtvervuiling op de kaart heeft gezet. Hij is hoofdredacteur van het blad “Huisarts Nu“. Dat is een onafhankelijk wetenschappelijk tijdschrift voor huisartsen in Vlaanderen en Brussel, dat momenteel 50 jaar bestaat en ongeveer 3500 lezers heeft (huisartsen, apothekers, kinesisten, verpleegkundigen en ook beleidsmakers). Het tijdschrift verschijnt 6 x per jaar en er is een website die zoeken op onderwerp of auteur erg makkelijk maakt, en die ook toegang geeft tot het archief van 50 jaargangen: www.huisartsnu.be.

Enkele dagen na 13 december vind je zijn  webinar (en alle vorige) op het YouTubekanaal van de Grootouders voor het klimaat. Op dat kanaal staan nog andere films i.v.m. klimaat van GvK en anderen. Interessant om eens in te snuisteren…

Overigens heeft de rechter al geoordeeld dat het Vlaamse luchtbeleidsplan niet voldoet. Na een rechtsgang van drie jaar gaf hij in 2020 Greenpeace gelijk die het proces had aangespannen. Lees ons verslag.

 

 

 

 

2 Antwoorden

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .