Constructie en renovatie van gebouwen : hoe de circulaire economie aanmoedigen ? - Webinar FRDO

Webinar van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) onder leiding van Prof. Sebastien Lizin (UHasselt)

De bouw en exploitatie van gebouwen is verantwoordelijk voor 36% van het wereldwijde verbruik van energie en bijna 40% van de aan energie gerelateerde CO2-uitstoot. Daarnaast wordt 54% van de materialen afkomstig van afbraakwerken naar een stortplaats gebracht. De circulaire economie kan, door de levensduur en het hergebruik van materialen te verhogen, en door het kiezen van hulpbronnen op basis van hun milieu-impact en hun hernieuwbare aard, een doeltreffende strategie zijn om zowel de milieu- en klimaatimpact van de bouwsector, als de uitstoot van voor de mens giftige deeltjes te verminderen.

De studie die het ‘ICEDD’ voor de FRDO heeft uitgevoerd, analyseert hoe de overgang naar een circulaire economie in de bouw-/renovatiesector kan worden versneld en stelt acties voor die door de federale regering moeten worden ondernomen om deze transitie te versnellen. De studie beschrijft  de bestaande instrumenten, de obstakels en mogelijke acties. Daarbij konden de onderzoekers rekenen op een sterke betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en van de bouwsector.

De webinar presenteert de gebruikte methodologie en de belangrijkste resultaten van het onderzoek en gaat vervolgens in op de samenwerking tussen administraties van verschillende machtsniveaus met het doel om circulaire bouw en renovatie aan te moedigen. Tot slot is er tijd voor uw vragen.

U kan zich inschrijven via de volgende link : https://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/956

Het merendeel van de tussenkomsten zal in het Frans gebeuren. Simultaanvertaling FR-NL is voorzien.

 

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .