Wanneer

29/04/2021    
19:30 - 21:00

Evenement type

Spreker: Laura Verlaeckt, Environmental Services Manager, Havenbedrijf Antwerpen 

“Port of Antwerp-Bruges” is een nieuw fusieverhaal in havenmiddens.   Aan ambitie is er geen tekort: ze willen de eerste wereldhaven worden die met vereende krachten economie, mens en klimaat verzoent.

Ondertussen is de stad Antwerpen rond met een ambitieus klimaatplan. Cijfermatig onderbouwd en met een stevig actieplan, waar ook de haven een behoorlijk steentje heeft toe bijgedragen. Ze willen zich hard maken voor een klimaatneutrale scheepvaart , het leiderschap op het vlak van energietransitie en een forse verschuiving van het wegvervoer naar binnenvaart en spoor. Als industriële haven gaan ze ook een versnelling hoger schakelen op het vlak van circulaire economie.  Niet dat er op de Antwerpse aanpak niets valt aan te merken.

Maar nu Antwerpen weer wat dichter bij Brugge ligt ingevolge de geplande fusie, zijn we benieuwd in hoeverre het Antwerpse verhaal het Brugse klimaatplan kan inspireren. Welke concrete initiatieven neemt het havenbedrijf en hoe zijn die (geheel of gedeeltelijk) vertaald in het stedelijk klimaatplan? Over welke hefbomen beschikt het havenbedrijf om die doelstellingen ook effectief te realiseren? Hoe worden bedrijven en andere stakeholders daarbij betrokken.

Schrijf nu In via
www.avansa-brugge.be
Je schrijft telkens in per afzonderlijk webinar

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .