Wanneer

30/09/2022    
10:30 - 17:00

Evenement type

Grootouders ondersteunen Code Rood – voorbereiding 30 sept

De droogste zomer van de afgelopen 500 jaar, de grootste hittegolf ooit in de geschiedenis van China. Het valt niet meer te ontkennen: de klimaatcrisis gaat een versnelling hoger. Sinds deze zomer kennen we ook bij ons weer code rood.
Het kan dan ook geen toeval zijn dat verschillende burgerbewegingen sinds begin dit jaar samengaan in de coalitie CODE ROOD / CODE ROUGE. Samen willen we via verschillende acties in een meerjarig project de druk verhogen op de fossiele industrie en de overheden om de noodzakelijke transitie naar een duurzame industrie te versnellen.
Momenteel hebben 15 burgerbewegingen zich aangesloten: ondermeer Greenpeace, Youth for Climate, Climate Express, Climaxi, Extinction Rebellion en ook de Grands-Parents pour le Climat en de Grootouders voor het Klimaat. Meer info over Code rood.

Waarom viseren we de fossiele industrie?
De reden ligt voor de hand: de verbranding van fossiele brandstoffen is verantwoordelijk voor de snelle klimaatopwarming. Onze CO2-uitstoot moet snel naar beneden als we de gevaarlijkste gevolgen van de klimaatopwarming willen voorkomen.
Niet dat we dat niet wisten: de fossiele industrie weet al 50 jaar, sinds de jaren ‘70, dat hun activiteiten een nefaste invloed hebben op milieu en klimaat. Met alle middelen, van lobbying tot vervalste wetenschappelijke studies, doen ze er tot op vandaag alles aan om hun (zeer winstgevend) businessmodel te kunnen behouden.
Herinnert u zich ook de eerste klimaatconferentie in Rio in 1992? Wereldleiders erkenden het klimaatprobleem en waren bereid zich ten volle te engageren. 30 jaar later is er bitter weinig veranderd en wordt er met slepende voeten ‘too little, too late’ gehandeld.
Ondertussen ziet de burger zijn energierekening pijlsnel de hoogte ingaan, terwijl de winsten van de fossiele bedrijven tot in de hemel blijven groeien. Het nieuwe normaal?
Over die superwinsten en de band met oorlogen en embargo’s hield GvK ambassadeur en prof. em. Aviel Verbruggen een sterke webinar. Je vindt die op ons YouTubekanaal. Onze ambassadeur haalde met zijn studie de Britse kwaliteitskrant The Guardian.
Burgerlijke ongehoorzaamheid: een verhaal met nuances…
Bij veel klimaatactivisten klinkt de roep naar iets hardere acties. “Hoelang moeten we nog vriendelijk op straat komen, vooraleer er klimaatambitie komt?”. En dan kom je bij burgerlijke ongehoorzaamheid, waarbij de nadruk op geweldloos verzet ligt.
Burgerlijke ongehoorzaamheid is een verhaal met nuances: de klimaatjongeren die begin 2019 de schoolbanken verlieten, waren ook al burgerlijk ongehoorzaam. En er zijn de historisch bekende voorbeelden: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Rosa Parks, Nelson Mandela, Desmond Tutu. Vredevol en duidelijk een statement maken. Massale acties van burgerlijke ongehoorzaamheid waren heel vaak de aanzet tot grote veranderingen.

De Grootouders en hun rol binnen Code Rood
Als Grootouders willen we de jeugd helpen waar kan. We gaan niet zelf vooraan op de barricades staan, maar spelen de rol die ons op het lijf is geschreven: ondersteuning en zorg opnemen, zoals we dat altijd al doen voor de generaties na ons.
We willen mee zorg dragen voor wie de moed opbrengen om in de frontlinie van deze actie te staan. Een beetje zoals we in de aanvangsdagen van onze beweging pal achter de betogende jongeren zijn gaan staan.
Bij een eerste actie op 8 en 9 oktober wil Code Rood een belangrijke raffinaderij van Total Energies blokkeren.
Concreet vraagt Code Rood bij deze actie onze medewerking in een aantal specifieke rollen:

– Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober deelnemers ophalen, die door de politie administratief werden aangehouden: de wacht houden aan de politiekazerne, deelnemers die worden vrijgelaten op adem laten komen en met de auto terugbrengen naar het basiskamp van waaruit de actie begon.
– Actievoerders die terugkeren in het basiskamp na de actie, of nadat ze door de politie worden vrijgelaten, op een feestelijke manier verwelkomen. Een groepje Grootouders dat hierin een eigen creatieve inbreng wil leveren zou zeer welkom zijn en in hoge mate worden gewaardeerd door de jongeren.
– Logistieke ondersteuning geven in het basiskamp: opbouw op vrijdag 7 oktober en afbraak op maandag 10 oktober. Op 8 en 9 oktober: catering, koken, praktische hulp.

Inzet is niet grenzeloos: je geeft zelf aan op welk tijdstip je beschikbaar bent en bereid om mee te helpen. En uiteraard gooien we wie bereid is om mee te ondersteunen niet zomaar voor de leeuwen, maar we voorzien in een aangepaste voorbereidende vorming.

Praktisch

WANNEER? vrijdag 30 september van 10:30u tot 17:00u
WAAR? In de Peperfabriek, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen

WAT?
10.30u: verwelkoming door co-voorzitter Hugo van Dienderen
10.40u: Dirk Tonnard plaatst burgerlijke ongehoorzaamheid in een historisch kader.
11.00u: Joeri Thijs van Greenpeace geeft meer achtergrond bij deze actie en de praktijk van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid.
11.45u: vragenronde, standpuntbepaling
12.30u: middagpauze
13.30u: praktische vorming door trainers van Code Rood: hoe kunnen wij als Grootouders voor het Klimaat onze ondersteunende rol opnemen tijdens deze actie.
Afronding: co-voorzitter van Bernard Hubeau: “Wat onthouden we?”
17u: einde

HOE? Schrijf in via deze link. Belangrijk!

Geef in het inschrijfformulier ook duidelijk aan of je bereid bent mee te werken tijdens het actieweekend van Code Rood. Tenminste als je dat al weet.
Als je actieve Grootouder bent in onze beweging en rechtstreeks via Code Rood wil deelnemen, laat het ons via hetzelfde inschrijvingsformulier ook weten. Zo kunnen wij als organisatie een forum opzetten, waarop deelnemende Grootouders met elkaar in contact kunnen blijven. In dat geval volg je best een vorming van Code Rood zelf. Op de website van Code Rood vind je een geschikte datum en plaats.
Uiteraard kan je op en na 30 september je medewerking veranderen.
Bovendien willen we het thema van burgerlijke ongehoorzaamheid verder uitdiepen op een groot colloquium met internationale experten in het voorjaar van 2023.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .