Infomiddag over het Energy Charter Treaty

Wanneer

04/09/2020    
12:00 - 14:00

Evenement type

Organisatie: Platform eerlijke en duurzame handel

Uitnodiging Infomiddag 4 september
12 tot 14 uur
ACV Voeding en Diensten
Kartuizerstraat 70, Auditorium

Sprekers: Cecilia Olivet (Transnational Institute), Marc Maes (11.be) en Renaud Vivien (Entraide et Fraternité)

Gelieve je aanwezigheid bij Jolien.Paerewijck@acv-csc.be te bevestigen.

Er is een sandwichlunch voorzien.

 

Het Energiehandvest verdrag bedreigt onze klimaatdoelstellingen!

Een energieverdrag uit 1994 bedreigt onze strategie voor een klimaatneutraal Europa tegen 2050.

In dat jaar tekenden de Europese landen een energieverdrag, met de bedoeling om hun energie-investeringen, vooral op vlak van fossiele brandstoffen, veilig te stellen. Het Energie handvest verdrag met vandaag 54 verdragsluitende partijen, waaronder de EU en België, gaat over handel en doorvoer van energiegrondstoffen en regeling van investeringsgeschillen.

Het Energiehandvestverdrag geeft investeerders een sterk wapen in handen om de inperking van fossiele energie tegen te gaan: zij kunnen staten voor een ‘ISDS’ arbitragepanel dagen als zij zich benadeeld voelen vanwege regels en wetten die hun winstverwachtingen zouden inperken.

Op die manier kunnen ze op de kap van de belastingbetaler honderden miljoenen of zelfs miljarden euro’s compensatiegeld krijgen voor de toekomstige winsten waar ze op gerekend hadden, terwijl dit overheidsgeld net nodig is om hernieuwbare energiebronnen te financieren.

Het Energiehandvestverdrag is een sta-in-de-weg voor de uitvoering van het Parijs Klimaat Akkoord (2015) en van een rechtvaardig ecologisch transitiebeleid. Van 8 tot 11 september vindt er een heronderhandelingsronde plaats van het Energiehandvest verdrag.

Daarom roepen wij België en de EU op om in deze onderhandelingsronde op te komen voor:

• Verwijderen van de juridische bescherming van fossiele brandstoffen en kernenergie
• Afschaffing van ISDS arbitragepanel voor bescherming van investeringen
• Uitstap uit het Verdrag als aan 2 eerdere criteria niet kan voldoen worden, tegen de laatste onderhandelingsronde in 2020

Kom op en voer actie tegen een Energiehandvestverdrag dat in de weg staat van een rechtvaardig ecologisch transitiebeleid en energietransitie!

 

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .