Wanneer

11/03/2024    
11:00 - 12:00

Evenement type

Is boerenlandbouw een oplossing voor boer, consument, natuur en klimaat?
Webinar met Jan Douwe van der Ploeg

(Her)bekijk deze webinar:

Het boerenprotest in België en de rest van Europa/India komt niet uit de lucht vallen. De frustraties bij steeds meer boer-inn-en lopen hoog op wegens administratieve mallemolens én de slopende onzekerheid over de toekomst van het boerenbedrijf en van de landbouw zelf. Maar we missen in de publieke discussie een grondige analyse van waar en hoe het met onze landbouw zo fout is kunnen lopen. De oorzaken van dat ontsporen van onze landbouw komen te weinig in het vizier.

Wie al decennia wereldwijd onderzoek doet naar verschillende vormen van landbouw is Jan Douwe van der Ploeg, een professor emeritus van de universiteit van Wageningen, Nederland. In 1976 behaalde hij zijn ingenieurs-diploma, met specialisaties in de Niet Westerse Agrarische Sociologie, Ontwikkelingseconomie en Methoden en Technieken van onderzoek.

Jan Douwe van der Ploeg maakt een onderscheid tussen “boerenlandbouw” (arbeidsintensief, met weinig externe input, ingebed in de lokale samenleving) en “ondernemerslandbouw” (kapitaalintensief, met veel externe input en specialisatie, gericht op groei en vervreemd van de samenleving). Universiteiten, overheid, banken, landbouworganisaties en agro-industrie steunden volop ondernemerslandbouw.

Wat zijn de nadelen van het ene en de voordelen van het andere systeem? Welk systeem gaat er op vooruit? Mogen we hoopvol zijn? Zal een systeem dat goed is voor de boer, de consument, de natuur en het klimaat het halen?

Die vragen zal Jan Douwe van der Ploeg behandelen in zijn webinar op maandag 11 maart: wachtkamer vanaf 10.45, start om 11u tot 12 u.
Je kan alvast een kijkje nemen op de website van Jan om zijn ideeën te leren kennen.
Onze regio Vlaams Brabant heeft een werkgroep landbouw die een standpunt uitgewerkt heeft dat door de Grootouders nationaal is aanvaard. Lees het hier.

Hier inschrijven

Als je inschrijft krijg je ten laatste op 10 maart de link. Deze webinar is gratis en staat open voor iedereen. Verwittig je netwerk.

Enkele dagen na deze webinar kan je de webinarpagina op onze website bezoeken. Dan vind je daar een link naar de webinar opname op ons Vimeokanaal. Je vindt onze webinars ook op het YouTubekanaal van de Grootouders voor het Klimaat. Op die kanalen staan nog andere films i.v.m. klimaat van GvK en anderen. Interessant om eens in te snuisteren…

Hier inschrijven

Foto’s Jan Douwe van der Ploeg