Wanneer

08/07/2024    
11:00 - 12:30

Evenement type

Kan het Lokaal Energie- en Klimaatpact helpen in de strijd tegen de klimaatcrisis? Webinar met Trees de Bruyne

Dat Lokaal Energie- en Klimaatpact of LEKP is in het leven geroepen door de Vlaamse Regering. Het kadert in de Europese ambitie om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Dat algemeen doel is voor de lokale besturen vertaald naar concrete doelstellingen inzake vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.
De lokale besturen zijn uitgenodigd om dat Lokaal Energie- en Klimaatpact of LEKP te onderschrijven. Zij moeten dan de vier concrete doelstellingen in de praktijk brengen. Om na te gaan of die doelen gehaald worden is er een meet instrument uitgewerkt. Het gemeentebestuur moet het rapport van die metingen bespreken met de gemeenteraad.
Ook burgers kunnen hiervan gebruik maken om zich te mengen in het debat over het lokaal klimaatbeleid.
Voor die rapporten is een website ontwikkeld die de plannen en de verwezenlijkingen per gemeente beschrijft.

Trees De Bruyne
die ook ambassadeur is van de Grootouders werkt voor dit project. In haar webinar vertelt ze hoe het LEKP concreet kan aantonen hoe lokaal klimaatbeleid heel positief kan zijn voor de levenskwaliteit van burgers.
Ze legt je ook uit hoe jij met groenblauwpeil.be aan de slag kan. Op deze website bereken je hoe goed jouw perceel bestand is tegen klimaatverandering, en krijg je tips om het groener en blauwer te maken. Jouw acties kan je vervolgens ingeven, en tellen mee voor het behalen van de doelen van het LEKP.
Misschien lijkt dit wat technisch, maar Trees kan dit helder en enthousiast toelichten. Ze gaf voor ons in een andere hoedanigheid al een boeiende webinar over voedselbossen.

Na de presentatie van Trees vragen we aan Guy Bylemans van de GvK werkgroep Lokaal klimaatbeleid hoe Grootouders met dat LEKP aan de slag kunnen gaan.

Hier inschrijven

Als je inschrijft krijg je ten laatste op 7 juli de link. Deze webinar is gratis en staat open voor iedereen. Verwittig je netwerk.

Enkele dagen na deze webinar kan je de webinarpagina op onze website bezoeken. Dan vind je daar een link naar de webinar opname op ons Vimeokanaal. Je vindt onze webinars ook op het YouTubekanaal van de Grootouders voor het Klimaat. Op die kanalen staan nog andere films i.v.m. klimaat van GvK en anderen. Interessant om eens in te snuisteren…

Hier inschrijven