FRDO-FORUM – JONGEREN EN KLIMAAT – Maandag 9 oktober 2023, 09.30-17.00 u – Financietoren (Pachecozaal) Brussel

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) schuift klimaat- en duurzaamheidseducatie naar voren als sleutelelement om jongeren deel te laten zijn van de oplossing van de klimaattransitie. Dat is immers wat jongeren zelf vragen.

Inschrijven (gratis) kan alvast via deze link.

Het programma ziet er – met nog een licht voorbehoud – als volgt uit:

9u30 – Welkom

9u40 – Klimaat- en duurzaamheidseducatie: graag een tand bijsteken | Jeugdraden op basis van hun adviezen over deze thematiek:

Het Forum des Jeunes en de Vlaamse Jeugdraad, leden van de FRDO, dringen aan om klimaat- en duurzaamheidseducatie een grotere plaats binnen het onderwijs te geven, vakoverschrijdend, vanaf de kleuterklas tot en met het hoger onderwijs. Jongeren zijn bezorgd over hun toekomst en willen onderwezen worden over de oorzaken en de gevolgen van de klimaatcrisis en vooral over hun bijdrage aan de oplossingen.

10u00 – Klimaat- en duurzaamheidseducatie in het Franstalige lager- en middelbaar onderwijssysteem | Celine Grandjean van Réseau Idée & x (TBC)

Hoe zijn klimaat- en duurzaamheidseducatie geïntegreerd in het huidige onderwijssysteem en hoe worden jongeren weerbaar gemaakt t.a.v. de klimaatuitdaging en de transitiegerichte arbeidsmarkt?

11u05 – Duurzaamheid als kader in hogescholen en universiteiten en vooral in de lerarenopleidingen; uitdagingen voor (toekomstige) leerkrachten en lesgevers HO | Katrien Van Poeck (UGent) en Tom Kuppens (UHasselt-VUB)

In het Nederlandstalige hoger onderwijs beweegt heel wat rond capaciteitsopbouw van (toekomstige) leerkrachten en docenten HO om duurzaamheid als kader uit te bouwen en onderwijsprofessionals handvaten aan te bieden en jongeren beter te kunnen voorbereiden op een transitiegerichte toekomst. Hoe is dat in het Franstalig onderwijs? Wat kunnen we van elkaar leren?

11u55 – Dialoog en Q&A met de jongeren, de sprekers en x (TBC)

12u30 – Netwerk/broodjeslunch en infomarkt met standjes van diverse klimaatgerichte instellingen en -organisaties

14u – Smaakmakers: concreet aan de slag met klimaat- en duurzaamheidseducatie – Kies 2 sessies van elk één uur

  • Optie 1: Hoe duurzaamheid verkopen? | Koen Thewissen – strategisch communicatieadviseur
  • Optie 2: Van klimaatcontroverse naar klimaatverbinding: hoe constructieve dialoog organiseren in de les? Hoe omgaan met polarisering en sterke emoties? | Axel Pleeck – RED Laboratoires Pédagogiques
  • Optie 3: Welke aanbevelingen voor leerkrachten om klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken met jongeren (van alle types) aan te pakken en hen te helpen de nodige vaardigheden voor de toekomst te verwerven? Goodplanet i.s.m. andere organisaties : praktijkvoorbeelden en werkinstrumenten
  • Optie 4: Instrumenten ter ondersteuning van (toekomstige) leerkrachten/docenten | duurzaam educatiepunt  en de Franstalige tegenhanger – Nederlandstalige sessie: Tom Janssen van Duurzaam Educatiepunt – Franstalige sessie: Christophe Vermonden van Milieu-educatie  – BELEXPO – Brussel Leefmilieu

16u00 – Slotwoord, afsluitende drink, netwerkmoment

 

Dit evenement zal plaatsvinden in het Nederlands en het Frans. Simultaanvertaling wordt voorzien.

Inschrijven via https://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/1182/

Info: Sven Vermassen  (02/743 31 50 – sven.vermassen@frdo-cfdd.be)