Wanneer

21/03/2020    
10:30 - 13:00

Evenement type

De post-politieke impasse van de klimaatconsensus

Er is nu wel een consensus over het feit dat de opwarming van de aarde “manmade” is en dat ze (snel) moet worden beperkt tot maximum 2°C. Daarover zijn internationale akkoorden gesloten. Maar een echt beleid is er niet. De discussie in deze post-politieke tijden gaat over maatregelen, nieuwe technologieën en hoe business as usual kan worden gecombineerd met het aanpakken van de uitdagingen. De jeugd mobiliseert zich wereldwijd. En toch lijken de krachtsverhoudingen in een impasse te zitten. Hoe moet een klimaatbeleid zorgen voor een echte ecosystemische omslag én voor een sociaal beleid? Hoe wordt de natuur deel van een politiek alternatief in deze populistische tijden? En welke sociale krachten moeten dan wel zorgen voor een omslag?

 

Erik Swyngedouw is een wereldvermaard sociaal geograaf. Hij doctoreerde bij David Harvey en werd professor in Oxford en nu in Manchester. Hij publiceerde over de politieke economie van de globalisering en vooral over de uitbuiting van de natuurlijke hulpbronnen door het kapitalisme. Daarbij werd hij steeds geconfronteerd met depolitisering en de effecten van technologie en wetenschap. Zijn recent werk is gericht op de werking van tegenbewegingen in deze postpolitieke tijden, het ontstaan van nieuwe vormen van democratie en hoe een politieke ecologie emancipatie kan dragen.

Paul Verbraeken was een ongebonden kritische denker zoals we er in Vlaanderen nooit veel hebben gehad. In de geest van Paul geven we elk jaar het woord aan een eminent spreker die zich niet door het systeem laat inpalmen en zich verzet tegen het heersende neoliberale discours

Sinds 2005 organiseren zijn vrienden jaarlijks een Paul Verbraekenlezing met steun van Charta 91, het Zuiderpershuis, het Masereelfonds, Linx+ en een schare sympathisanten. Asp Editions publiceert de tekst van de lezing.

 

Praktisch

Locatie: Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, Antwerpen. Aanvang om 10:30 – deuren en koffie om 10:00.

U krijgt de VUB publicatie met de tekst van de lezing. Na de lezing bent u welkom op een drink

Om 13:00 is er een buffet.

Entreeprijs:

15 euro voor de lezing (inbegrepen publicatie en drink), 30 euro voor het buffet.

Inschrijven voor 11 maart 2020 via overschrijving van 15 euro (zonder buffet) of 45 euro (met buffet) op BE53 0015 2343 8853 van Paul Verbraekenlezingen.

Wie niet naar de lezing komt, kan wel nog het essay bestellen via deze link.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .