Klimaatrechtvaardigheid in eigen land en wereldwijd – webinar met Bea Cantillon

(Her)bekijk deze webinar:

“Alle niveaus, lokaal en wereldwijd, moeten een sociaal en rechtvaardig klimaatbeleid voeren dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en landen ondersteunt bij hun ontwikkeling in de klimaattransitie.”  Dat stelt het Handvest 21 van de Grootouders voor het Klimaat. Voor GvK is klimaatrechtvaardigheid het uitgangspunt voor onze actie.

Terwijl de rijkste 10% van de wereldbevolking verantwoordelijk is voor de helft van de wereldwijde CO2-uitstoot, treft de klimaatcrisis vooral de armste 50% die goed is voor slechts 10% van de uitstoot. Bovendien wijzen schattingen uit dat de koolstofvoetafdruk van de rijkste 1% van de wereldbevolking gemiddeld 175 keer hoger ligt dan die van de armste 10%.
Bij de overstromingsramp in Wallonië zijn de meeste slachtoffers armere mensen, want zij wonen het dichtst bij de rivier, zoals blijkt uit dit kaartje.

“Ook al is de CO2-uitstoot van basisbehoeften zoals voeding en huisvesting, vrij gelijk verdeeld over de gezinnen, toch zou een koolstofheffing niet iedereen even hard treffen. Zo’n 15% van de Belgen heeft het immers moeilijk om rond te komen en de minimumuitkeringen in de sociale zekerheid liggen vaak onder de armoedegrens. Dan kunnen we bij leefloontrekkers, langdurig werklozen, zieken, invaliden en ouderen moeilijk de draagkracht vinden voor een koolstofbelasting.” Dat schrijft Bea Cantillon in haar motivatie om ambassadeur te worden van de Grootouders voor het Klimaat.

Bea Cantillon is prof. em. van de Universiteit Antwerpen, gespecialiseerd in armoede en ongelijkheid en voorzitter van 11.11.11. Recent vroeg klimaatminister Khattabi haar om een werkgroep voor te zitten rond klimaatrechtvaardigheid.
Dat was een mooie aanleiding voor GvK om de prof. te vragen een webinar te geven voor ons over dat thema.

Webinar met Bea Cantillon op maandag 17 april: wachtkamer vanaf 10.45, start om 11u tot 12 u.
Hier inschrijven
Als je inschrijft krijg je ten laatste op 16 april de link. Deze webinar is gratis en staat open voor iedereen. Verwittig geïnteresseerden uit je netwerk.

Deze webinar (en alle vorige) vind je ook op de vimeo-pagina van de Grootouders en op het YouTubekanaal van de Grootouders voor het klimaat. Op die kanalen staan nog andere films i.v.m. klimaat van GvK en anderen. Interessant om eens in te snuisteren…

Hier inschrijven