Wanneer

14/02/2022    
11:00 - 12:00

Evenement type

(Her)bekijk deze webinar

De term basisbereikbaarheid komt voor het eerst voor in het regeerakkoord 2015-2019 en is de opvolger voor basismobiliteit. Waar basismobiliteit de reiziger recht gaf op openbaar vervoer met een bepaalde frequentie en een halte op een bepaalde afstand, gaat basisbereikbaarheid uit van een vraaggestuurd principe.
Basisbereikbaarheid omvat veel meer dan alleen openbaar vervoer. Het is een andere manier om met mobiliteitsplanning, investeringen en aanbod om te gaan. Basisbereikbaarheid introduceert ook een nieuw beslissingsniveau: de vervoerregio. De gedachte erachter is niet ‘besparen’, maar efficiënter maken. Het klopt dat het mobiliteitsaanbod in Vlaanderen niet altijd even efficiënt gebeurde. De Lijn, de trein, vrijwilligersvervoer, leerlingenvervoer, ziekenvervoer, … de afstemming tussen de verschillende vormen was nagenoeg onbestaande.

De introductie van basisbereikbaarheid laat echter lang op zich wachten en is ondertussen al 2 keer uitgesteld. Principiële beslissingen zoals tariefintegratie, het niveau van aanbod van vervoer en informatie (‘level of service’) ontbreken vaak nog. Heel wat actoren spelen een rol binnen basisbereikbaarheid en afstemming is niet altijd even eenvoudig. Het betrekken van externe stakeholders (mee door corona) verloopt niet altijd eenvoudig.
De uitgangsprincipes voor basisbereikbaarheid waren zeker lovenswaardig, maar de invoering ervan blijkt op praktische en juridische problemen te stuiten en gaat gepaard met onduidelijke beleidsvisie en weinig transparante beslissingen.

Miguel Vertriest van Netwerk Duurzame Mobiliteit licht de stand van zaken toe. We vroegen hem ook om ons te vertellen onder welke voorwaarden het concept van de basisbereikbaarheid gunstig kan zijn voor het klimaat.
Miguel geeft zijn webinar op maandag 14 februari: wachtkamer vanaf 10.45, start om 11u tot 12 u.
Hier inschrijven
Als je inschrijft krijg je ten laatste op 13 februari de link. Deze webinar is gratis en staat open voor iedereen. Verwittig je netwerk.

Voorbije webinars van GvK over duurzame mobiliteit kan je op ons YouTubekanaal vinden
Klik op de titel en je bent er.

Klimaatvriendelijke mobiliteit Cathy Macharis

Vervoersarmoede Eva Van Eenoo

De vervoersregioplannen (met Antwerpen als voorbeeld) Dirk Wiesé

5 Antwoorden

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .