Op weg naar duurzaam sparen en beleggen – webinar met Frans De Clerck

(Her)bekijk deze webinar:

Tijdens de lockdown heeft de Gentse afdeling van de Grootouders het dossier ‘onzecenten’ voorbereid (campagnebeeld in Gent 210227 (c) DirkTonnard)

De Grootouders voor het Klimaat willen een leefbare toekomst voor onze kleinkinderen. We willen de uitstoot van broeikasgassen doen stoppen en zo de klimaatcrisis afremmen. Daarvoor is geld nodig, veel geld. Veel ouderen hebben wat gespaard. Ze hebben geld bij de bank of misschien rechtstreeks via aandelen of obligaties bij bedrijven.
Maar gebruiken die banken, die bedrijven dat geld voor de noodzakelijke transitie?

Grootouders voor het Klimaat voert campagne om het spaargeld van 55-plussers in bank- en ver­zekerings­producten en in (pensioen)fondsen te bestemmen voor duurzame projecten om op die manier de klimaatcrisis aan te pakken. De cam­pagne richt zich tot de 55-plussers, de financiële sector en de overheid. Zie onze website.

Nu hebben we een gids gepubliceerd op de website die je gratis kan downloaden. Daarmee mikken we op een dubbel doel. We willen dat duurzame initiatieven meer financiële kansen krijgen. We willen ook dat duurzaamheid en transparantie hoog op de agenda van alle banken en de hele financiële wereld komen. Wat deze gids en webinar niet doen is je concreet beleggingsadvies geven.

Frans De Clerck is trekker van de werkgroep die deze campagne heeft ontwikkeld. Graag stelt hij de gids voor in een webinar. Frans is ambassadeur van GvK en voormalig bankier (1968-2010), mede-oprichter en directeur van Triodos Bank België (1993) en later lid van het bestuur van de bank. In 2009 was hij mede-oprichter van de Global Alliance for Banking on Values. Hij was gastdocent duurzaam bankieren o.m. bij de Vlerick Business School, waar hij zelf studeerde.
Frans De Clerck: “De omslag is nù, misschien te laat maar absoluut nodig. Dit vraagt om opbouwende en kritische waakzaamheid. Geld wordt beleefd als een soort sublimatie van de materie maar kan ook een aanjager en instrument zijn van sociale en ecologische vernieuwing. Voor zover wij dit zelf willen, kunnen wij nog een samenleving op deze planeet inrichten die kwalitatief, duurzaam en ‘des mensen’ is. Elk van ons kan zijn (financieel) steentje bijdragen maar alleen samen zijn we sterk.” 

De werkgroep bestaat verder uit Guy De Koninck, Inge Wallays en Luc Mariën. Graag wil de groep nieuwe leden met een economisch/financiële bagage verwelkomen. Hopelijk levert de webinar die op. De werkgroep wil graag over de campagne in gesprek gaan met zoveel mogelijk andere ouderen bv via de ouderenverenigingen.

Frans geeft zijn webinar op maandag 5 juni: wachtkamer vanaf 10.45, start om 11u tot 12 u.
Hier inschrijven
Als je inschrijft krijg je ten laatste op 4 juni de link. Deze webinar is gratis en staat open voor iedereen. Verwittig geïnteresseerden uit je netwerk.

Deze webinar (en alle vorige) vind je ook op de vimeo-pagina van de Grootouders en op het YouTubekanaal van de Grootouders voor het klimaat. Op die kanalen staan nog andere films i.v.m. klimaat van GvK en anderen. Interessant om eens in te snuisteren…

Hier inschrijven

Foto’s en illustraties Grootouders voor het Klimaat