Wanneer

08/05/2023    
11:00 - 12:00

Evenement type

Redden kleine kerncentrales het klimaat? – webinar met Marc Alexander

(Her)bekijk deze webinar:


Deze Russische Akademik Lomonosov heeft een dubbele SMR. Pikant detail: de kernreactor gaat dienen om de ontginning van fossiele brandstoffen in Siberië te vergemakkelijken…

Er worden geregeld berichten de wereld ingestuurd dat kleine modulaire kernreactoren, de SMR’s klaar zijn om goedkope energie op te wekken zonder uitstoot van broeikasgassen die de klimaatcrisis veroorzaken. De SMR’s zouden de ideale energiepartner van hernieuwbare energie zijn, zonder al de nadelen van de huidige kerncentrales: veilig(er), minder duur, modulair, minder afval, minder verspreiding van materiaal voor kernwapens, klimaatvriendelijk, betrouwbaar, flexibel…

Marc Alexander, met megafoon, volgt het nucleair dossier al jaren als activist van Climate Express en de 11 maart beweging. De Grootouder voor het Klimaat werkt nog en is hoofddelegee van het zinkbedrijf Nyrstar in de Kempen. Marc vraagt zich af of de beweringen van de nucleaire lobby hout snijden. Wat besluit de Amerikaanse Wetenschappelijke Academie in haar onderzoek naar drie verschillende types SMR’s? Waarom trekken potentiële klanten voor de SMR van Nuscale (VS) zich toch terug? Hoe komt het dat verschillende ontwerpers van SMR’s hun prototypes weer opschalen? Welke ongevallen gebeurden met SMR’s? Waarom hebben SMR’s zwaardere nucleaire brandstof nodig? Als hernieuwbaar en nucleair dan toch partners zouden kunnen zijn, waarom verhoogt het Koreaanse bewind dan het aandeel nucleair in haar toekomstplan, zonder vermindering van fossiel, maar wel ten koste van hernieuwbaar?

Allemaal vragen waarop Marc een antwoord zal geven in zijn webinar op maandag 8 mei: wachtkamer vanaf 10.45, start om 11u tot 12 u.
Hier inschrijven
Als je inschrijft krijg je ten laatste op 7 mei de link. Deze webinar is gratis en staat open voor iedereen. Verwittig geïnteresseerden uit je netwerk.

Marc is ook auteur van het boek: Investeer in Doel 5. Naar een sociaal rechtvaardige en klimaatpositieve energietransitie. Dat is hier besproken op onze website. Over de ideeën van dat boek gaf hij een webinar voor ons. Die is hier nog te bekijken op ons YouTubekanaal.

Deze webinar (en alle vorige) vind je ook op de vimeo-pagina van de Grootouders en op het YouTubekanaal van de Grootouders voor het klimaat. Op die kanalen staan nog andere films i.v.m. klimaat van GvK en anderen. Interessant om eens in te snuisteren…

Hier inschrijven

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Akademik_Lomonosov_20190823,_cropped.jpg

en Marc Alexander.