Wanneer

25/02/2021    
14:00 - 16:00

Evenement type

Reeks: Klimaat en private projectontwikkeling

25 februari, 4 & 11 maart 2021 | 14.00 – 16.00 uur | Schrijf snel in!

Schrijf in!

Hoe kan je dat vergunningsdossier op je bureau van een vorig tijdperk ombuigen naar een kwalitatieve hedendaagse ontwikkeling? Kan je een samenwerking aangaan met een ontwikkelaar om een meer innovatief woonmodel (compact, energiezuinig, gericht op duurzame mobiliteit en met een maximum kwalitatieve groene ruimte) te realiseren? Hoe ga je de onderhandeling aan om meer klimaatgericht te ontwikkelen?

Met steun van de provincie Vlaams Brabant ondersteunden de VRP en Bond Beter Leefmilieu twee gemeenten in dit proces. We boden hen kennis aan over klimaatthema’s én de vastgoedmarkt. Met deze informatie in het achterhoofd gingen ze in dialoog met de ontwikkelaar. In de nieuwe driedelige reeks ‘Klimaat en private projectontwikkeling’ delen de betrokken experten de belangrijkste inzichten uit het traject. Ze tonen welke mogelijkheden er zijn en beantwoorden vragen van de deelnemers.

Maatschappelijke meerwaarde realiseren via private projecten

25 FEBRUARI 2021 | 14.00 – 16.00

Twee gemeenten werden een jaar lang opgevolgd door Bond Beter Leefmilieu en de VRP tijdens hun onderhandelingen met private ontwikkelaars. We leverden deskundigen aan om deze gesprekken zo goed mogelijk te laten verlopen, dit zowel op het vlak van waarderingsmethodes en procesbegeleiding als klimaatthema’s zoals duurzame mobiliteit, energie, wateropvang en omgevingsaanleg.

Afdelingshoofd Grondgebiedzaken Tim Houben (Overijse) en diensthoofd ruimtelijke ordening Indra Bilzen (stad Landen) stellen de projecten voor waar we aan gewerkt hebben.

Evelien Vanderlinden (Leidsman) reflecteert vanuit haar brede ervaring in het begeleiden van lokale besturen bij projectontwikkeling: waarom is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de context van de ontwikkelaar? Op welk moment in het proces is een financiële doorrekening van het project interessant? En wat zijn de volgende stappen die je als overheid moet zetten?

Stijn Knaepen en Wim Rasschaert (Rasschaert advocaten) gaan in op het belang van goede afspraken bij projecten met meerdere partners en hoe dit te doen. Hoe kan je een goed proces bewaken en welke fouten kan je voorkomen? Wat zijn aandachtspunten bij publiek-private samenwerking?

Duurzame mobiliteit en energie integreren in projectontwikkeling

4 MAART 2021 | 14.00 – 16.00

Individueel autobezit neemt op dit moment erg veel ruimte in. Een belangrijk instrument om hierop te sturen zijn de parkeernormen voor fiets en auto’s. Fietsberaad geeft richtlijnen mee over hoe je die kan inzetten bij nieuwe ontwikkelingen van diverse schaal en context. Daarnaast kan je als lokaal bestuur ook actief inzetten op alternatieven voor individueel autobezit en aantonen dat dit de automobiliteit niet in de weg hoeft te staan: het collectief inzetten van een autovloot is ruimte-efficiënt en garandeert dat iedereen een auto kan gebruiken als dat nodig is. Autodelen integreren in projectontwikkeling: hoe doe je dat? Hoe maak je een inschatting van vraag en aanbod en hoe koppel je dat aan een project? Esther De Reys (autodelen.net) legt het haarfijn uit.

Duurzame energie en warmte staan met stip op nummer één als we het over klimaatneutrale ontwikkelingen hebben.  Architect-stedenbouwkundige Grace De Smet (Bond Beter Leefmilieu) kijkt samen met Sophie Loots (ZuidtrAnt) en Hartwin Leen (Kelvin Solutions) naar hoe we de energietransitie in private ontwikkelingen kunnen versnellen.

Hoe zorg je ervoor dat nieuwe ontwikkelingen ook écht groen zijn?

11 MAART 2021 | 14.00 – 16.00

Simulatiebeelden van projecten zien er altijd groen uit, maar de realiteit slaat vaak grijzer uit. Bij nieuwe projectontwikkelingen zien we vaak dat jonge aanplanten het niet overleven of dat de boomkeuze voor weinig meerwaarde zorgt. Omgekeerd kan een boom die uitgroeit voor veel onvoorziene effecten zorgen. Zo worden bomen op publieke plaatsen maar gemiddeld 25 jaar oud. De reden hiervoor is onder meer dat we vaak boomsoorten kiezen die onvoldoende afgestemd zijn op de plek. Iedere boom heeft immers zijn eigen kenmerken (grootte, schaduwwerking, biodiversiteit) en heeft de voorkeur voor bepaalde standplaatsen (droog of nat, zonnig of schaduwrijk, beschut of vrij, afstand tot gebouw…). Hoe kies je de juiste boom op de juiste plaats?

We laten Professor Emeritus Martin Hermy en auteur van het recent verschenen boek ‘De juiste boom voor elke tuin’ aan het woord. Hoe pak je de integrale omgevingsaanleg aan in private ontwikkeling? Waarom is het zo belangrijk om omgevingsaanleg van bij het begin van het project mee te nemen? Hoe hou je de omgevingsaanleg kwaliteitsvol doorheen het proces tot en met de uitvoering? En waarom kijk je best kritisch naar ontwerpen die bomen voorzien op een ondergrondse garage of een daktuin? Ontwerper Kobe Vanhaeren (BUUR/Hogent) deelt zijn ervaring over groenaanleg in projectontwikkeling.

‘Klimaat en private projectontwikkeling’ komt tot stand dankzij de steun van de provincie Vlaams Brabant.

PRAKTISCH

De reeks gaat door op 25 februari, 4 maart en 11 maart 2021. Inschrijvingen gelden voor de volledige reeks; het is niet mogelijk om per sessie in te schrijven -> Inschrijven verplicht.
Deelname: € 30 (Leden VRP en Bond Beter Leefmilieu) | € 50 (niet-leden) | € 15 (studenten) | Gratis voor Vlaams-Brabantse gemeenten.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .