Lunchlezing Yves Pepermans: van klimaatverandering naar een klimaat van verandering

Yves Pepermans bespreekt de inzichten van het sociaalwetenschappelijk onderzoek naar het Belgisch klimaatdebat, de beeldvorming van klimaatverandering door onze media, en de beleving door burgers van deze complexe kwestie.

Aan de hand van deze onderzoeken kunnen we wederkerende dooddoeners doorprikken zoals: het gebrek aan draagvlak voor een ambitieus beleid; dat het geen ideologische, maar een technische kwestie zou zijn; dat klimaatactie tegen de menselijke natuur in zou gaan; of dat het weer eerst nog extremer moet worden voor er afdoende actie zal komen.

Pepermans pleit voor een politisering van de klimaatkwestie als een democratisch en maatschappelijk vraagstuk over wat een duurzame economie en verhouding tot technologie en onze leefomgeving juist betekent.

Inschrijven via deze link 

Transitienetwerk Middenveld <info@transitienetwerkmiddenveld.be>

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .