Wanneer

10/10/2023    
10:00 - 16:00

Evenement type

Vervolgsessie Burgerlijke Ongehoorzaamheid en Klimaatactivisme

We plannen dit najaar een denkmoment om de criteria te bepalen die ons helpen een antwoord te vinden op de vraag of de Grootouders voor het Klimaat zich kunnen verbinden met acties van burgerlijke ongehoorzaamheid.

We vertrekken van de principes die Kees Schuyt schetste of de studiedag van 24 maart 2023, de zogenaamde “10 wetten” van Kees Schuyt. Die beschrijven in feite de kenmerken en principes van burgerlijke ongehoorzaamheid. (Hier vind je de wetten van Schuyt en een verslag van het colloquium.) We schetsen ook een aantal concrete recente of lopende cases van klimaatactivisme en burgerlijke ongehoorzaamheid en gaan kort in op de juridische risico’s bij burgerlijke ongehoorzaamheid.

Telkens zijn er in de voor- en de namiddag discussietafels in kleinere denkgroepen. We hopen in de namiddag tot een consensus te komen over de vraag of we al dan niet in een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid instappen en op welke manier wat dat doen of motiveren dat we dit niet doen, eerst in kleinere groepjes, daarna plenair. We hopen dan een soort kader van criteria te kunnen opbouwen.

INSCHRIJVEN TOT 17 SEPTEMBER 2023 KLIK HIER

08/10/2022: Hundreds of activists of the coalition Code Rouge/Code Rood block the site of oil and gas giant TotalEnergies in Feluy (Belgium). They are demanding an exit from fossil fuels and denoucing the fossil fuel industry’s responsibility in the climate and social crisis. PHOTO JOHANNA DE TESSIERES


PROGRAMMA:

10 uur: kort welkom en duiding bij het opzet en verloop van de dag (Wim Van Roy, moderator van de sessie, De Wakkere Burger)

10 uur 10: toelichting bij de “10 principes” of “10 wetten” over burgerlijke ongehoorzaamheid (Bernard Hubeau, covoorzitter GvK)

10 uur 30: opsplitsen in kleine tafels (denkgroepen) rond een aantal vragen (wat betekenen deze principes en waar liggen eventuele limieten van deelnemers?)

11 uur 10: plenaire bespreking van de input van de tafels

11 uur 30: presentatie van vier cases: Bos+ / Extinction Rebellion Gent / Code Rood / Greenpeace Zeebrugge (Vera Dua en Dirk Tonnard, leden van de voorbereidende werkgroep)

12 uur 10: middagbreak

13 uur: opstart namiddagsessie: korte inleiding over het opzet van de namiddag (Wim Van Roy)

13 uur 10: korte toelichting bij de juridische risico’s bij burgerlijke ongehoozaamheid (Erik Van den Eeden, lid van de voorbereidende werkgroep)

13 uur 30: opsplitsen in kleine tafels (denkgroepen) rond stellingen/aandachtspunten afgeleid uit de 10 principes en de cases

14 uur 40: plenaire bespreking en zo mogelijk validering van zoektocht naar criteria (voldoen acties en initiatieven in de toekomst aan bepaalde voorwaarden en welke? zijn er verschillende niveaus van deelname denkbaar?

INSCHRIJVEN TOT 17 SEPTEMBER 2023 KLIK HIER

PRAKTISCHE GEGEVENS:

Locatie: MUNDO MATONGE, Edinburgstraat 26, 1050 Elsene.

Bereikbaarheid:

° 20 minuten te voet vanuit het Centraal Station

° 14 minuten (bus 71 vanuit Centraal Station Brussel richting Delta, 4 haltes, halte Naamse Poort, en dan 3 minuten te voet)

° 14 minuten (bus 38 vanuit Centraal Station Brussel richting Héros, 3 haltes, halte Troon en dan 5 minuten te voet)

Lunch:

We kunnen daar lunchen, maar dat is facultatief (gegevens daarover vind je op de website van de cafetaria van Mundo Matongé, contact@kamilou.be). Dit moet je bij je inschrijving voor 1 oktober 2023 melden. Je kan ook een picknick meebrengen.

INSCHRIJVEN TOT 17 SEPTEMBER 2023 KLIK HIER