Wanneer

25/09/2023    
11:00 - 12:00

Evenement type

Warmtenetten, zegen voor klimaat? Webinar met Arnold Van Hove

(Her)bekijk deze webinar:

De gasprijzen op de energiemarkt zijn over het absolute toppunt heen, maar toch blijven ze erg hoog. Daardoor blijven ook de gas- en elektriciteitsfacturen voorlopig een veelvoud van wat ze enige tijd geleden waren. En energiespecialisten waarschuwen al voor de volgende jaren. Niemand kan garanderen dat de prijzen dan niet opnieuw zullen pieken.
Daardoor is het zoeken naar manieren om het gasverbruik in te perken. Meteen kan de afhankelijkheid van Rusland en andere weinig democratische landen worden afgebouwd. En onder bepaalde voorwaarden kan de uitstoot van broeikasgassen beperkt worden.

Warmtenetten komen dan in beeld als een mogelijk alternatief.

  • Wat is een warmtenet en wat is de warmtebron?
  • Zijn ze een zegen voor het klimaat?
  • Waar bestaan er reeds warmtenetten en waar zijn er in Vlaanderen gepland?
  • Hoe komt het dat de aanleg in Vlaanderen zo traag vordert?
  • Hoe proberen burgerenergiecoöperaties een bijdrage te leveren om een stevige tand bij te steken?

Een Grootouder voor het Klimaat gaat in zijn webinar die vragen beantwoorden. Arnold Van Hove is medeoprichter en medebestuurder van de burgercoöperatie ZuidtrAnt.
Van opleiding is hij burgerlijk ingenieur en hij heeft 28 jaar bij Agfa-Gevaert gewerkt tot eind 2011.

Webinar met Arnold op maandag 25 september: wachtkamer vanaf 10.45, start om 11u tot 12 u.
Hier inschrijven
Als je inschrijft krijg je ten laatste op 24 september de link. Deze webinar is gratis en staat open voor iedereen. Verwittig geïnteresseerden uit je netwerk.

Deze webinar (en alle vorige) vind je ook op de vimeo-pagina van de Grootouders en op het YouTubekanaal van de Grootouders voor het klimaat. Op die kanalen staan nog andere films i.v.m. klimaat van GvK en anderen. Interessant om eens in te snuisteren…

Hier inschrijven

Ambassadeur Dirk Vansintjan gaf een webinar “Van Groene Fietser tot voorzitter van de Europese federatie van burgerenergiecoöperaties, REScoop.eu”. Dirk lag ook aan de basis van Ecopower.

In de webinar van klimaatoma Tris Segers kwam de energiecoöperatie van Klimaan, Mechelen aan bod.
Via onze website kan je die webinars nog bekijken.