Koen Platevoet

Fight, flight, freeze

Koen Platevoet, een geëngageerde GvK-er, geeft lezingen over de klimaatverstoring: informatief, wetenschappelijk onderbouwd en feitelijk. Daarom ergert hij zich blauw aan de ongenuanceerde reacties van velen, de persoonlijke aanvallen op Facebook, het “gebral” van sommige politici. In deze “open brief” probeert hij dit voor zichzelf te kaderen. Lees gerust mee.

OPEN BRIEF AAN ONS ALLEN

“Als redelijke mens…”

Hoe dikwijls gebruiken we het niet als aanhef om een vurig betoog te starten, onze toehoorders te overtuigen van ons groot gelijk, te tonen hoe beredeneerd en origineel onze mening is en te bewijzen dat ons intellectueel vermogen duidelijk boven het gemiddelde ligt.

“Als redelijke mens…”

Niets is minder waar. Wij zijn een vat vol emoties, en er moet niet veel gebeuren om het deksel te lichten. De Notre Dame in Parijs brandt, ons hart schiet vol om zoveel schoonheid die verdwijnt, één brok emotie. De Witte Mars, we liepen allemaal mee, verdrietig om die kinderen, kwaad omdat de politie ze niet had kunnen redden. De aanslagen op Zaventem, angstig en verlamd kropen we weg…

Eigenlijk reageren we nog altijd als de primitieve  jager-verzamelaars met een “FIGHT, FLY, FREEZE” reactie. (de 3 FFF). Je weet wel, de leeuw die je aanvalt. Je vlucht weg, valt aan of gaat angstig verlamd in een hoekje gaan zitten wachten op wat komt…

Ik ben geschrokken hoe een zo universeel thema als het klimaat zoveel hevige emoties kan oproepen.  Zoveel haat, agressie en woede naar de boodschappers, zoveel angst om de klimaatverstoring maar niet in de ogen te moeten kijken, angst om onze comfortzone te verlaten, angst om ons aan te passen.

Moet er dan een echte ramp gebeuren, eer we vanuit onze emotie gaan reageren en durven te handelen? Een grote droogte, een kleine overstroming, je dak dat wegvliegt… Liefst een kleine ramp vlak bij huis, ééntje die er diep in hakt … Is het dat wat er nodig is om ons wakker te schudden? Of kunnen we als “redelijke mens” opteren voor de 4de F, “FACE”. Die “ongemakkelijke waarheid”, het probleem met ons klimaat durven onder ogen te zien, ons informeren, beredeneerd reageren en proactief handelen! Samen vooruit, optimistisch bouwen aan mooie toekomst!

Beste politici, stop met de mensen primitieve angst aan te praten en “de anderen” te demoniseren. Waarom een tsunami van middeleeuws nietszeggende bangmakerij? Wie of wat verlamt jullie om te handelen? Kunnen jullie als “redelijke mensen” nu eens echt actie ondernemen, jullie zijn toch de “verkozenen des volks”? Gedraag je verantwoordelijk! De verkiezingen komen eraan. Toon moed, durf ambitieuze klimaatdoelstellingen  te stellen. Ga ten rade bij de echte experten, jullie kennen ze.

Ik sta er alvast morgen terug en ben er bij elke manifestatie. Mijn 10 kleinkinderen willen gehoord worden, ik geef hen een stem! Een boze, maar positief geëngageerde klimaatopa. Koen Platevoet

“Het leven is 10% gebeurtenis en 90% hoe we hierop reageren.” < Bond Zonder Naam.


Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .