Justus-Lipsius_plus_169

For our future, cure the climate now

© François Dvorak

Gisteravond, 18 juni, voerden de klimaatjongeren (Y4C) samen met Grootouders voor het Klimaat en Grandparents pour le Climat actie aan het EU-gebouw in Brussel. Geen betoging, want dat mocht niet, ook al zouden alle coronamaatregelen gerespecteerd worden. In de plaats projecteerden de actievoerders hun boodschap op het gebouw:

For our future, cure the climate now

Vandaag (vrijdag 19 juni 2020) vergadert de Europese Raad, d.w.z. de regeringsleiders of gekozen staatshoofden van de 27 lidstaten, over het herstelplan “Next Generation EU” van de Europese Commissie.

De actievoerders formuleren deze vijf heldere eisen:

1. Aan de bijna 2000 miljard euro staatssteun, zoals voorgesteld door de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB), kleeft nauwelijks een ecologische voorwaarde. Alle begunstigden, zowel uit de publieke sector als de privésector, moeten zich engageren om het Akkoord van Parijs te respecteren (om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C), andere ecologische doelstellingen na te streven en heldere beleidsinitiatieven te nemen om een rechtvaardige transitie te bewerkstelligen.

2. Geen subsidies meer voor fossiele brandstof. Wel promotie voor hernieuwbare energiebronnen en subsidies voor duurzame en ethisch verantwoorde bedrijven die hun plaats verdienen in de economie van morgen. Te financieren door specifieke nieuwe financiële instrumenten.

3. De oprichting van een aanzienlijk groen en eerlijk herstelfonds (Green and Fair Recovery Fund) ten belope van minstens 50% van het MFF (het EU-budget voor de volgende 7 jaar), ondersteund door alle beschikbare financiële hefbomen van de EU om een groen en eerlijk herstel te financieren.

4. Het is essentieel dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (35% van het EU-budget), fundamenteel wordt hervormd tot een krachtig instrument voor voedselproductie van hoge kwaliteit, met respect voor klimaat en biodiversiteit en duurzame tewerkstelling.

5. Meer coherentie in het beleid. Het beleid in elke sector en het handelsbeleid moeten zich richten naar het verdrag van Parijs.Over de actie van donderdag maakten ze dit filmpje (met desgewenst vertaling in de ondertitels) :

Iedereen verwacht dat de jongeren het niet bij deze ene actie zullen laten. We staan op een omslagmoment. Na de coronacrisis kunnen we aan een verantwoorde economie bouwen die klimaat, biodiversiteit, ecologie, gezondheid, conflictbeheersing en andere aspecten van de systeemcrisis ernstig neemt. Dat willen we toch met zijn allen?

Let’s not spend millions of dollars trying to save this world, while we keep spending billions trying to destroy it.

2 Antwoorden

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .