Frank Deboosere

Frank Deboosere

Elke Vlaming zal wel weten wie Frank Deboosere is. Weerman op de openbare omroep VRT, gedreven wetenschapper, sterrenkundige, klimaatdeskundige… Hij is ook sociaal zeer geëngageerd, o.m. als campagneleider van Kom op tegen Kanker. Hij onderhoudt een eigen website en publiceert regelmatig over sterrenkunde, weer en klimaat, o.m. met de meer-weer-podcast.

En nu wordt Frank Deboosere ambassadeur voor Grootouders voor het Klimaat. Dit is zijn motivatie:

De aarde heeft koorts. De patiënt is ziek. En toch blijft ie roken, ver­vuilen, consu­meren als een gek.
De weten­schap­pers zijn het er over eens dat we snel zo­ge­naam­de tipping points naderen, momen­ten waarop ver­ander­ingen on­om­keer­baar zijn en de broei­kas­trein almaar sneller begint te gaan.
Op­los­singen? Ze be­staan en ze zijn be­taal­baar – cor­rec­tie, ze zijn nu nog be­taal­baar. Weten­schap en tech­no­lo­gie ser­veren een hele resem crea­tieve op­los­singen waar­mee we de eco­no­mie groener en duur­zamer kunnen maken. Zodat we de aarde proper en net kunnen door­geven aan onze kin­deren, klein­kin­deren en alle volgende gene­ra­ties.

Hartelijk welkom, Frank !

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .