Frank-3-280x180 AA

Frank Moulaert

Als vader, grootvader en hoogleraar-opvoeder steun ik de acties van ‘Grootouders voor het klimaat’. De enthousiaste inzet van jong en oud op de moeizame weg naar een groene en sociale toekomst zal uiteindelijk tot resultaat leiden. De geschiedenis heeft tijd nodig om de hoop op een betere toekomst inhoud te geven.

Niets is ideaal in dit leven, maar de jongeren, die idealen nastreven verdienen al onze steun. Zij komen op voor een betere toekomst met een economie die vooral in individuele en maatschappelijke basisbehoeften voorziet (gezonde voeding, kleding, huisvesting, water, bodem, lucht en publieke ruimte), een solidaire samenleving, een eerlijke politiek en een natuurlijke omgeving die vreugde en rust geeft.

“Dank zij jullie inzet zal op zekere dag in de nabije toekomst de meerderheid van de Europeanen ontdekken dat niet de vreemdelingen maar de aftakeling van het natuurlijk milieu en het gebrek aan solidariteit de grote bedreigingen van de samenleving zijn. Pas dan kan de politiek veranderen.”

Ik hoop nog lange jaren met jullie samen te denken, te debatteren, te koken, te tuinieren en, als jullie dat wensen, mij vanuit mijn kennis en ervaring wetenschappelijk en menselijk ten dienste te stellen.

We hebben maar één planeet, maar onze samenleving kunnen we veranderen. Gelukkig maar voor de planeet.

Frank Moulaert

Emeritus Hoogleraar Spatial Planning & Development

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .