gas_engok2 AA

Geen EU miljarden meer voor fossiel gas – Teken de petitie nu!

Hier vind je de petitie

Waarover gaat het?

Als we een kans willen maken om onze planeet te redden, dan moeten we de fossiele brandstoffen achter ons laten. Op dit moment – d.w.z. tot maandag – hebben we een gouden kans om dat te doen.

De Europese Commissie heeft al verklaard dat fossiel gas geen miljarden aan Europese financiering meer zou mogen krijgen. Maar nu zijn de EU-instellingen bezig met een herziening van de wetgeving inzake energie-infrastructuur (TEN-E), waarin de zogenaamde “projecten van gemeenschappelijk belang” worden gedefinieerd. Dit zijn grote grensoverschrijdende elektriciteits- en gasprojecten. Als we fossiel gas niet van de lijst uitsluiten, zullen er via deze achterdeur miljarden vloeien naar pijpleidingen en ook LNG-terminals die schaliegas uit de Verenigde Staten importeren.

Helaas zien drie belangrijke leden van het Europees Parlement die beperking niet zitten. Het probleem is dat de gasindustrie dat weet en zojuist alle trucs uit het kast heeft gehaald om hun beslissing te beïnvloeden.

De tijd dringt. We hebben maar tot maandag voordat de Commissie haar standpunt bepaalt over het alsnog financieren van fossiele gasprojecten. Die beslissing zal onze energievoorziening voor de komende decennia bepalen. Onze partners organiseren spoedvergaderingen in het Parlement om te pleiten voor het stopzetten van de financiering van alle fossiele gasprojecten, ook die via de achterdeur op fossiel gas inzetten. Maar hun pleidooi zou veel sterker zijn als ze gesteund werden door honderdduizenden mensen uit heel Europa.

Alleen door samen te werken kunnen we een tegenwicht vormen tegen de gasindustrie die lobbyt bij onze EU-leiders. U doet toch met ons mee?

Deze petitie is opgestart door burgerorganisatie WeMoveEurope. Ze is gericht aan alle Europese regeringen, parlementen en aan de EU instellingen.

Wat is de tekst van de petitie?

“Wij roepen de EU op om op koers te blijven in haar aanpak van de klimaatcrisis.  Wij willen niet dat nog vers overheidsgeld wordt besteed aan projecten met fossiele gassen! Daarom vragen wij met aandrang om fossiele brandstofprojecten definitief uit te sluiten van alle EU-investeringen, ook projecten die fossiel gas via de achterdeur ondersteunen. Het gaat om projecten van “koolstofvrij” of “koolstofarm” gas, zoals ‘blauwe waterstof’, die met fossiel gas worden gemaakt en over de infrastructuur hiervoor.

Wij eisen dat EU-geld in plaats daarvan wordt geïnvesteerd in hernieuwbare energie, zodat we een veerkrachtig, groen en rechtvaardig energiesysteem voor iedereen kunnen opbouwen.”

NB – De rapporteurs die nog steeds voor gas zijn, zijn: Tom Berendsen (EVP) Nederland, Erik Bergkvist (S&D) Zweden, en Sandra Pereira (De Linkse/GUE) Portugal. De stemming in het parlement vindt later in september plaats. Het rapport zelf wordt nu maandag ingediend.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .