Geen belastinggeld voor Ineos Project One! AA

Geen overheidswaarborg met belastinggeld voor Ineos! Teken de petitie!

Ineos Will Fall, Climaxi en Greenpeace België lanceren onderstaande petitie die aandringt om de overheidswaarborg aan Ineos stop te zetten. Grootouders voor het Klimaat steunt deze petitie. We vragen dat er geen belastinggeld naar Ineos Project One gaat, een fossiele ethaankraker en plasticfabriek in de Haven van Antwerpen zonder vergunning, die zou draaien op basis van schaliegas ingevoerd vanuit de VS. Dat schaliegas wordt ontgonnen met fracking-technologie. Fracking vergiftigt de leefomgeving en veroorzaakt een sterke toename van het aantal kankers bij kinderen, zware astma-aanvallen en een laag geboortegewicht, aldus drie in augustus gepubliceerde studies in Pennsylvania.

Waarom deze petitie?

Op 20 juli vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning die Ineos Project One van Minister van Omgeving Demir had gekregen. Dat gebeurde na de eerste in een reeks beroepsprocedures, nl. het beroep van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Ministers beëindigden daarop plots hun vakantie, de vorming van een nieuw stikstofdecreet schoot in een versnelling, en Jim Ratcliffe, de baas van Ineos, werd tot tweemaal toe ontvangen door de top van de Vlaamse en zelfs de federale regering. Als kers op de taart werd ook 250 miljoen van de waarborg van de Vlaamse overheid van in totaal een half miljard euro geactiveerd voor een overbruggingskrediet aan Ineos, aangezien alle bouwwerken onmiddellijk moesten worden stilgelegd. 

Wat is er mis met Ineos Project One?

Minister van Omgeving Zuhal Demir verleende vorig jaar, ondanks alle negatieve adviezen en eerdere verloren administratieve en gerechtelijke procedures, toch een vergunning voor de nieuwe ethaankraker van Ineos in de Haven van Antwerpen. De impact van Ineos Project One is nochtans rampzalig voor het milieu en het klimaat door de tonnen extra CO2 en stikstof die Vlaanderen rijker zal worden, maar ook door de enorme uitstoot van methaan die gegenereerd wordt doordat Ineos fossiel schaliegas uit Pennsylvania als grond- en brandstof zal gebruiken, dat tot 86 keer schadelijker is dan CO2. De enorme klimaatimpact hiervan is niet eens meegenomen in de aanvraag.

Het business model van Ineos is bovendien onlosmakelijk verbonden aan en afhankelijk van de bouw van een immens netwerk van nieuwe, zeer gevaarlijke pijpleidingen overal ter wereld (zoals de Mariner East II in het oosten van de VS en het GRUP Antwerpen-Ruhr in West-Europa). 

Op de Project One-site in de Antwerpse haven zal bovendien, net zoals voor het Oosterweelproject, massa’s met PFAS vervuilde grond (o.a. van 3M) worden afgegraven vooraleer te kunnen starten met de bouw van de fabriek. Deze grond zal elders in Vlaanderen en Nederland gedumpt worden. De nieuwe installaties van Ineos veroorzaken dus ook een groot aantal gezondheidsrisico’s voor burgers in Vlaanderen en het zuiden van Nederland. Deze argumenten zullen in volgende beroepsprocedures aan bod komen.

De vergunning van de Vlaamse Regering struikelde immers al meteen over het argument van de Nederlandse provincie Noord-Brabant, dat betoogde dat onvoldoende is bestudeerd welke hoeveelheid stikstof Ineos zal uitstoten en wat daarvan het nabijgelegen natuurgebied Brabantse Wal zal aantasten, wat niet mag van de meest recente Europese Habitat-richtlijnen. Ook het Europees Hof van Justitie verwees al naar de Habitat-richtlijnen om bestaande vergunningen te herroepen. Het stikstofbad in Vlaanderen en Nederland zit vol!

Wat eisen we van de Vlaamse en de federale  Belgische Regering?

De realisatie van Project One is meer dan ooit onzeker. Maar de politieke scène staat in rep en roer. Jim Ratcliffe, private hoofdaandeelhouder van Ineos en Brits miljardair (die om fiscale redenen uitweek naar Monaco), kwam al twee keer afgezakt naar Antwerpen, en niet enkel de Vlaamse maar nu ook de federale politieke leiders halen plots alles uit de kast om Ratcliffe te bewegen om zijn investering niet in te trekken. Reden? “De welvaart van Vlaanderen zou op het spel staan.” Dit terwijl de vraag naar ethyleen op de wereldmarkt al verschillende jaren aan het dalen is en wegwerpplastics al in meerdere landen verboden zijn.

Vlaamse burgers vragen intussen waar de broodnodige investeringen blijven in kinderopvang, onderwijs, openbaar vervoer en zo veel meer. Na een zomer met wereldwijde hitterecords, met bosbranden en overstromingen, wordt het dringend tijd om de transitie naar een fossiel-vrije economie (zonder fossiele brand- en grondstoffen) te versnellen, en een haven te creëren met veilige en duurzame jobs. De manier waarop de Ineos-vergunning tot stand komt, doet elk geloof in gelijk beleid voor boeren, industrie en transport verbleken. Deze investering verdient ons belastinggeld niet. Ze heeft immers zowel in Vlaanderen als in andere delen van de wereld nefaste gevolgen.

Wij eisen dus dat de Vlaamse Regering alle waarborgen en overige onrechtmatige staatssteun aan INEOS intrekt en de toekomst van onze planeet niet op het spel zet met met ons belastinggeld. Sluit je bij ons aan en onderteken deze petitie van Ineos Will Fall, Climaxi en Greenpeace België!  

Neen tegen belastinggeld voor overheidswaarborg Ineos.

15 Antwoorden

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .