Geertrui Windels_169

Geertrui Windels

Geertrui Windels is provincieraadslid en echtgenote van Herman van Rompuy. Ze was actief bij de Wielewaal en nog steeds bij het Regionaal Landschap. Ze is oma van 9 kleinkinderen en is zich zeer bewust van de gevolgen van de klimaatverstoring voor hun toekomst, zo blijkt.

“Mijn engagement voor milieu en klimaat gaat terug tot mijn jonge jaren als lid van een natuurvereniging en mondde ook uit op mijn keuze voor biologiestudies en later mijn schepenschap voor milieu in de gemeente. Ik ben er ook fier over dat Herman zo hard aan de klimaatkaart trok door alle EU lid staten zeer ambitieuze milieunormen tegen 2030 op te leggen. Ik probeer steeds in het dagelijks leven consequent milieubewust te handelen en passie voor de natuur op te wekken. Ook aan mijn vier kinderen en 9 kleinkinderen probeer ik dat door te geven.

Onze kleinkinderen zullen volop geconfronteerd worden met de klimaatveranderingen en de vervuiling. Het valt mij trouwens op hoe frequenter kleine kinderen vandaag ziek zijn. Elke dag wordt de klimaatverstoring meer zichtbaar. We hebben niet het recht egoïst te zijn! Kortetermijndenken- en handelen zijn een echte plaag. Het is vijf voor twaalf maar “ waar een wil is , is een weg”: als iedereen zijn steentje bijdraagt redden we ons milieu! Ik sta 100% achter jullie initiatief en draag graag mijn steentje bij.

Vriendelijke groeten en veel succes Geertrui Windels”

Eén antwoord

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .