Carney A

Gouverneurs Centrale Banken willen klimaatvriendelijke economie

Mark Carney, Bank of England

In een recent artikel in de Britse kwaliteitskrant the Guardian waarschuwen twee topbankiers, de ene gouverneur van de Bank of England, de andere van de Banque de France, de internationale financiële sector dat klimaatverandering negeren geen optie meer is. Financiële regulatoren, banken en verzekeraars wereldwijd moeten dringend rekening houden met klimaatrisico’s en hun beleid omgooien. Als het aan Mark Carney en François Villeroy de Galhau ligt, moeten ze zelfs een voortrekkersrol opnemen om ervoor te zorgen dat de klimaatopwarming beneden de 2°C blijft, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. De oproep van beide heren komt er nu de bezorgdheid over de klimaatverandering groeit, scholieren overal ter wereld brossen en klimaatmarsen houden en burgeractiegroepen als Extinction Rebellion steeds meer aanhang krijgen.

De klimaatrisico’s zijn niet van de minste en de financiële wereld zou dringend met climate change stress tests aan de slag moeten om ze correct in te schatten. Banken en verzekeraars zien nu al een significante toename van het aantal schadeclaims ten gevolge van catastrofale hittegolven, droogtes en overstromingen. Bovendien riskeren de grote banken te blijven zitten met waardeloze “gestrande activa” als ze blijven investeren in bedrijven die fossiele brandstoffen ontginnen of wiens producten daarvan afhankelijk zijn – dieselwagens, bijvoorbeeld -, of polluerende bedrijven tout court. De recente duik in de verkoop van dieselwagens toont aan dat reallocatie van kapitaal hoe dan ook nodig is.  “Als bedrijven en industrietakken er niet in slagen om zich aan te passen aan de nieuwe koolstofarme wereld, dan zullen ze niet overleven”, zo waarschuwen beide centrale bankiers. Threadneedle Street – alias de Bank of England – becijferde dat de klimaatverandering de financiële sector maar liefst 20 biljoen dollar aan gestrande activa zou kunnen kosten.

De open brief van Carney en De Galhau valt wellicht niet toevallig samen met de publicatie van een rapport van het Network for Greening the Financial System (NGFS), een internationale groep van centrale banken en financiële regulatoren, die de noodzakelijke stappen oplijst waarmee de financiële sector de klimaatverandering moet aankunnen. Dat rapport kreeg al positief commentaar van de progressieve denktank New Economics Foundation. Die prijst het werk dat is geleverd om het probleem te identificeren. Rest de vraag of ook het juiste evenwicht is gevonden tussen het identificeren van de problemen en het leiderschap om de nieuwe economie gestalte te geven. Carney en de Galhau lijken dat leiderschap alleszins te willen opnemen.

Naar Mark Carney tells global banks they cannot ignore climate change dangers van Richard Partington, correspondent economie van The Guardian.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .