LucyMichiels2

Grootouders laten zich niet afschepen

Grootouders laten zich niet rollen door vage visies en beloften. Getuige de mail waarin klimaatoma Lucy Michiels zich niet laat paaien door CD&V-voorzitter Wouter Beke. Grootouders als Lucy vragen actie, geen zoethoudertjes.
Misschien herkent u zich wel in haar heldere repliek aan CD&V.

 

 

From: Voorzitter
Sent: Friday, March 29, 2019 4:54 PM
To: lucy.michiels@skynet.be
Subject: klimaat art 7bis

Beste,

Bedankt voor uw bericht en het delen van uw bezorgdheden.

Wij zijn voor alle duidelijkheid niet tegen een klimaatwet. Maar we willen gaan voor de meest doeltreffende weg vooruit. En dat is niet via een nutteloze grondwetswijziging die geen resultaten garandeert. We staan ook niet alleen met die zienswijze. In Vlaanderen is een overweldigende meerderheid van bijna 80% van het parlement overtuigd dat werken via de grondwet niet de juiste weg is. Waarom dan die onhaalbare weg bewandelen?

Wat is dan wel de weg? Samenwerken! Met CD&V kiezen we resoluut voor een sterk klimaatpact, waarbij iedereen zijn deel van de inspanning moet leveren voor ons klimaat. Wij reiken dan ook de hand naar alle andere partijen om samen stappen vooruit te zetten. Via een goed samenwerkingsakkoord kunnen we sneller, beter en redelijker aan de slag. Dat is wat de mensen verwachten en dat is waar wij voor gaan. En dát willen wij ook graag in een wet gieten. Want wij hebben geen probleem met duidelijke afspraken die door iedereen nageleefd moeten worden. We zijn dus vóór een klimaatwet, als dat betekent een bij bijzondere wet verplicht samenwerkingsakkoord dat gedragen is door alle parlementen. De overbodige en tijdrovende omweg van een grondwetsherziening of herfederalisering is louter een symbool. Symbolen leiden niet tot oplossingen. Laat ons energie steken in wat ons wel helpt om snel resultaat te behalen.

U kan ons volledig standpunt hier nalezen: https://www.cdenv.be/actua/cdv-gaat-voor-haalbare-klimaatwet/

 Met vriendelijke groeten,

Wouter Beke

Voorzitter CD&V | Volksvertegenwoordiger | Burgemeester Leopoldsburg

Van: Lucy Michiels <lucy.michiels@skynet.be>
Datum: 25 maart 2019 om 19:47:09 CET
Aan: <wouter.beke@dekamer.be>
Onderwerp: klimaat art 7bis

Geachte goede avond,

De Kamer bespreekt momenteel een voorstel van klimaatwet, die volgende week ter stemming komt. Het advies van de Raad van State suggereert ook om artikel 7bis van de grondwet aan te passen.
Ik wil u via deze weg mijn ongerustheid meedelen, en u en uw partij vragen deze wet mee positief te stemmen. Het klimaat en de klimaatverandering zijn te belangrijk, om de nodige wetgeving daaromtrent op langere tijd uit te stellen.
Na de verkiezingen kan de grondwet immers niet meer aangepast worden tot 2024, en de noodzakelijke maatregelen vragen om snellere beslissingen en actie.
De klimaatverandering treft ons immers allemaal, links of rechts, oud of jong, blank of gekleurd.
Daarom moet deze klimaatwet de partijpolitiek kunnen overschrijden.

Ik reken dan ook op jullie positieve steun,
Hoogachtend,

Lucia Michiels

(grootouder voor het klimaat)

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .