WhatsApp Image 2024-02-01 at 12.04.34

Grootouders steunen het Boerenforum in het boerenprotest

Over heel Europa zijn de boeren opgestaan. Zij protesteren tegen het stijgen van de uitgaven en het dalen van de inkomsten, tegen het teveel aan regelneverij, de onzekerheid op langere termijn, de import van goedkope landbouwgewassen, de berg aan administratieve verplichtingen, … Zij trokken vandaag met honderden tractors naar Brussel. Daar had een EU-top plaats. Een delegatie van Grootouders voor het Klimaat was aanwezig op het Luxemburgseplein om het Boerenforum te steunen.

In oktober 2021 vertrok vanop het Luxemburgseplein een groep grootouders naar Glasgow om de onderhandelaars aan de COP 26, de klimaatconferentie, aan te moedigen doeltreffende keuzes te maken. Vandaag was het plein ingenomen door bezorgde boeren. Er waren toespraken, knallende bommetjes, brandende autobanden en heel veel tractors. Onder de manifestanten was er ook een delegatie van Grootouders voor het Klimaat. Zij was daar met een welbepaald doel: het Boerenforum, een agro-ecologische boerenbeweging, steunen. Landbouw is, zoals ook mobiliteit, een belangrijk onderdeel van de klimaattransitie. En de visie van het Boerenforum loopt nauw samen met de visie van GvK. 

“Het neoliberale beleid van Europa is voor het overgrote deel verantwoordelijk voor de nood van de boeren en boerinnen: vrijhandelsovereenkomsten, deregulering van de markt, GLB-subsidies (nvdr. dat is inkomenssteun voor de zorg voor landbouwgrond en voor naleving van de normen inzake voedselzekerheid, milieu en dierenwelzijn) die totaal oneerlijk worden verdeeld, administratieve overbelasting, nep-oplossingen zoals zinloze steun voor digitalisering, GGO’s (genetisch gemodificeerde organismen) en koolstofmarkten, en een gebrek aan algemene visie voor een transitie naar duurzamere landbouwmodellen.” zegt het Boerenforum. De eisen van het forum zijn dan ook: Een: stop onmiddellijk met de EU-Mercosur deal (nvdr. overeenkomst met een aantal Zuid-Amerikaanse landen) en schort vrijhandelsakkoorden met betrekking tot landbouw op. Twee: eerlijke prijzen voor landbouwproducten. Drie: een toereikend budget en een eerlijke verdeling van de GLB-steun. Vier: minder bureaucratie. 

We steunen de acties en eisen van Boerenforum – minimumprijzen, een gelijk speelveld en landbouwgrond voor voedselproductie – en delen daarom graag hun petitie. Teken je mee en deel je ze verder?

Hugo Van Dienderen, covoorzitter van GvK, voegt eraan toe: “De agro-ecologische landbouw kan een belangrijk instrument zijn in de strijd tegen de klimaatcrisis. Daarom kunnen we met de Grootouders voor het Klimaat dit onderdeel van het boerenprotest steunen. We doen dat in de geest van onze overleden ambassadeur Luc Vankrunkelsven die mee aan de basis lag van het Boerenforum.”

Dit is de landbouw die we nodig hebben.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .