2020-10-03-114603-1 AA

Grootouders steunen INEOS bosbezetting

PERSBERICHT 3 oktober 2020

Grootouders voor het klimaat steunt de INEOS bosbezetting

Vanmorgen 3 oktober 2020 zijn een 150 tal actievoerders begonnen met een bezetting van het INEOS bosterrein, waarvoor een kapvergunning werd gevraagd als voorbereiding voor de bouw van de omstreden chemiefabriek INEOS project One.
Bekijk ook de volgende filmpes op twitter:

  • Twitter filmpje 1                

Grootouders voor het Klimaat steunt deze actie voluit.

Samen met verschillende andere (milieu) organisaties hebben ook wij bezwaar aangetekend tegen deze boskap. Toch gaf na de goedkeuring van de Stad en Provincie Antwerpen ook de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie vorige week positief advies voor het project. De bal ligt nu in het kamp van de Vlaamse regering.

Onze toenmalige argumentatie in ons bezwaar tegen dit project blijft echter overeind:

1. Het concept van het project waarvoor deze ontbossing en voorbereidende werken worden aangevraagd, is in strijd met het Akkoord van Parijs om de klimaatopwarming te beperken tot minder dan 2°C en bij voorkeur tot 1,5°C. .

2. De geplande ontbossing vermindert nodeloos de open ruimte die essentieel is om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Dat is zeer bedreigend voor onze gezondheid en die van volgende generaties. De voorziene maar zeer versnipperde boscompensatie (nu al 25 verschillende percelen) is niet ernstig en kan de natuurwaarde van het huidige bos onmogelijk compenseren, zelfs niet op lange termijn.

3. In de aanvraag wordt niet duidelijk aangegeven dat het om een milieutechnische eenheid gaat die als geheel zou moeten worden beoordeeld, samen met de geplande gaskraker en PDH-unit. Ineos schendt met deze vergunningsaanvraag de regelgeving omtrent milieu- en klimaatbeleid door een aparte aanvraag in te dienen voor de eerste fase van het project (ontbossing en voorbereidende werken).

4. Tijdens het openbare onderzoek moeten burgers en organisaties dertig dagen inzagetijd krijgen. Die termijn werd niet gerespecteerd. Pas na druk van buitenaf werden de documenten voor een periode van slechts 21 dagen openbaar gemaakt.

5. De installaties zijn een belangrijke schakel in de productie van plastic gebruiksvoorwerpen, onder meer van wegwerpplastics (geschat aandeel minstens 40%). De vervuiling met dat materiaal veroorzaakt dermate zware milieuproblemen dat de EU in 2018 al een verbod op het gebruik ervan uitvaardigde, in navolging van Afrikaanse landen als Kenia, Senegal en Tanzania. Uitbreiding van de productie is op dit moment niet meer verantwoord.

6. Als basisgrondstof voor Ineos Project One wordt schaliegas aangevoerd en gebruikt. Schaliegasontginning of fracking gaat gepaard met een dermate grote schade aan milieu en gebouwen dat ontginning o.m. in het Verenigd Koninkrijk, de thuisbasis van Ineos, is verboden. Recent is bovendien gebleken dat bij het opslaan van schaliegas enorme hoeveelheden methaan lekken naar de atmosfeer. Methaan is een broeikasgas dat vele malen schadelijker is dan CO2. Als die aanwijzingen kloppen, is het ontoelaatbaar om het gebruik van schaliegas toe te staan.

7. Verwacht wordt dat Ineos Project One de jaarlijkse CO2-uitstoot van de Antwerpse haven met 0,8 tot 1,5 miljoen ton ofwel met 8,3% zal doen stijgen, enkel voor de productie van de basisgrondstoffen propyleen en ethyleen. De installaties van Ineos, die miljoenen tonnen extra broeikasgassen zullen uitstoten de komende decennia, passen dus totaal niet in het perspectief van een koolstofneutrale en circulaire economie. Ten laatste in 2050 immers moet de uitstoot van broeikasgassen in de EU netto herleid moet zijn tot nul en moet het grondstoffengebruik circulair zijn.

8. De bestaande plasticfabriek, waarvoor de geplande installaties de facto een uitbreiding zijn, vervuilt al jaren met zogenaamde plastickeutels. Die uitbreiding, waarvoor deze ontbossing en voorbereidende werken een stap zijn, zou de productie van zulke plastickeutels nog vergroten. Aangezien Ineos geen blijk geeft die vervuiling in het hele Schelde-estuarium ernstig aan te pakken, draagt het bedrijf alleen maar bij aan het probleem en werkt het niet aan een oplossing.


Lees ook

  • ‘Er wordt altijd naar burgers gekeken om minder te vliegen of minder plastic te gebruiken’, zegt Ineos Will Fall aan persagentschap Belga. ‘Dat zijn waardevolle inspanningen, maar als de overheid de fossiele industrie blijft pamperen en nog meer plastic laat produceren zal er weinig veranderen.’ (…)
  • ‘Als de overheid wil investeren in jobzekerheid, dan moet ze dat doen in klimaatneutrale, circulaire bedrijven en sectoren.’ Bovendien moet nog blijken of er effectief zoveel jobs bijkomen. Moderne ethaankrakers, zoals dat type fabriek in de sector heet, zijn steeds meer geautomatiseerd.”


Wist je…

dat sinds de actie afgelopen weekeinde de petitie tegen het Ineos-project in de loop van het weekend van 6.000 naar 7.359 ondertekenaars is gegaan!

Tekende je nog niet? Klik dan snel door naar de petitie tegen de vergunning voor Ineos Project One (= de ontbossing als eerste stap in de rest van de procedure).


Eerdere berichten op onze website


Contacten: Bernard Hubeau, co-voorzitter: 0495 36 52 85  – bernard.hubeau@telenet.be
Perscontact: Koen Platevoet – 0498.51.68.42 – pers@grootoudersvoorhetklimaat.be

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .