Cerrado-LvKr-AA

GvK-Ambassadeur Vankrunkelsven over Vernietiging en Herstel van waardevolle ecosystemen

De bedreigde Cerrado in de buurt van Barreiras in de staat Bahia. Foto: Clauco Umbelino

GvK-ambassadeur Luc Vankrunkelsven heeft een nieuw boek op zijn actief over de destructieve monocultuur van soja richting Europa en China. “Oeroude ecosystemen in Brazilië worden aangevallen, volkeren verjaagd, vermoord of vergiftigd. Dit alles vanwege de lucratieve monocultuur van soja richting Europa en China.”

Inmiddels woedt in Vlaanderen een heftig stikstofdebat, waarbij uit het oog wordt verloren dat dit stikstofprobleem kadert in de import van soja van overzee, waarmee dieren hier in megastallen worden gevoederd ten bate van de vleesexportindustrie.  De vernietiging wordt dus veroorzaakt door een wereldwijd probleem van grootschalige overexploitatie, die bodems, landschappen en ecosystemen vernietigt.

Vandaar dat auteur Vankrunkelsven in gesprek blijft gaan met organisaties die proberen de bodem weer tot leven te brengen, zowel hier als in Brazilië. Hij werkte er onder meer samen met een ‘vakbond’ voor familiale, kleine boeren om hen een stem te geven in het grond- en landbouwverhaal. Vorig jaar nog trok hij voor de 25ste keer naar Brazilië voor ontmoetingen met sociale bewegingen op universiteiten en hogescholen. Zij waren het die hem ooit met aandrang vroegen om de verwoesting van de Cerrado aan te kaarten in Europa. Voor die immense savanne is er immers veel minder aandacht dan voor het Amazonegebied. De Amazone is tienduizend jaar oud, maar de Cerrado (twee miljoen km²) is met vijfenveertig miljoen jaar één van de alleroudste ecosystemen ter wereld. De Amazone is voor 20 procent vernietigd, de Cerrado voor 54 procent. Alle reden dus om zonder verpinken ook voor het herstel van de Cerrado te blijven ijveren en solidair te zijn met de boerengemeenschappen die dat beogen!


Luc Vankrunkelsven was ook jarenlang het gezicht van Wervel. Op hun website vind je alle actuele informatie over de problematiek van bodemverschraling en over agro-ecologie.

3 Antwoorden

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .