Hndv21_169

Handvest van Grootouders voor het Klimaat

Grootouders voor het Klimaat heeft zijn Manifest een opfrissing gegeven. Dat was wel nodig. Omdat zo’n aanpassing ook in de toekomst nodig kan zijn, hebben we het meteen een nieuwe naam gegeven: Handvest21.

Grootouders voor het Klimaat heeft van in haar begindagen met een Manifest gewerkt om duidelijk te maken waar de beweging voor staat. Het werd aan nieuwe leden en ambassadeurs voorgelegd en in betogingen uitgedeeld. Aan de visie, de ambities en het enthousiasme van de Grootouders is ondertussen geen zier veranderd, maar de wereld is op die drie jaar aanzienlijk geëvolueerd.

  • Er is nu meer informatie beschikbaar over het probleem. Lees er de ipcc-rapporten maar op na.
  • We kaderen het klimaatprobleem beter en ruimer. Het woord ‘klimaatverandering’ evolueerde via ‘klimaatverstoring’ naar ‘klimaatcrisis’ en we spreken nu vaker van een ‘systeemcrisis’, omdat alle gevolgen van het beslag dat mensen op de planeet leggen, met elkaar verband houden.
  • We zien een aanzet tot grotere politieke bewustwording, zoals met de Europese Green Deal.
  • De gevolgen van de klimaatcrisis, zoals bosbranden, smeltend ijs en permafrost, lopen harder dan we ooit vreesden.
  • De dreiging is dichterbij gekomen met droogtes en overstromingen, zodat ‘klimaatslachtoffer’ een inheems woord is geworden.
  • En tenslotte, ook 2030 is dichterbij gekomen, het jaar dat vaak als ijkpunt voor een deugdelijk beleid wordt gehanteerd. De urgentie is nu ondraaglijk hoog.

Dat maakte dat nogal wat termen, getallen en concepten uit het oude Manifest aan herziening toe waren. We hopen dat we met deze opfrissing de geest van het eerste Manifest hebben bewaard en we vertrouwen erop dat onze leden, ambassadeurs en achterban zich even enthousiast voor onze beweging zullen inzetten. Dat is in deze bange tijden broodnodig. Helaas. Maar stiekem blijven we hopen dat ook dit Handvest21 snel mag verouderd zijn omdat een nieuw elan de wereld voor de generaties na ons zal hebben veiliggesteld.


Het nieuwe Handvest21 vindt u natuurlijk op deze site of u kunt het als pdf lezen of afladen. Wie dat wil, kan het oude Manifest nog altijd consulteren.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .