Hans Claus (foto © Michiel Devijver)

Hans Claus

Hans Claus is schilder, beeldhouwer, dichter, fotograaf, schrijver, criminoloog, gevangenisdirecteur en uitgesproken voorstander van kleinschalige detentievormen om de klassieke gevangenis te vervangen. Hij leidde in de schoot van de Liga voor de Mensenrechten het project gedifferentieerde strafuitvoering. Sinds 2012 streeft vzw De Huizen deze paradigmashift na. Daaruit is de internationale vzw RESCALED ontstaan, die op internationaal vlak hetzelfde doet.

In 2017 startte Hans Claus denkgroepen om het groeiend ongenoegen in de post-industriële samenleving bloot te leggen. Dat resulteerde in de Verklaring van 30 november 2019, met zes krijtlijnen voor een leefbare wereld.

En nu heeft Hans Claus aanvaard onze ambassadeur worden. Hij bezorgde ons deze motivatie:

Vanuit het besef dat de mens voor de levensbelangrijke opdracht staat om het steeds sneller beslag dat hij op zijn natuurlijke omgeving legt een halt toe te roepen, maar ook vanuit de bekommernis dat deze moeilijke omslag om te ontgroeien het collectieve gemoed bedrukt, leg ik graag de nadruk op het formuleren van een haalbare toekomstvisie. De Verklaring van 30 november die verschillende grootouders voor het klimaat mee onderschreven maakt in 6 krijtlijnen een schets van een samenleving die wel duurzaam en leefbaar zou kunnen zijn. Het delen van zo’n nieuwe activerende maatschappijvisie die zorgt voor hoop, zou een belangrijke remedie tegen polarisatie kunnen zijn. Als grootouder voor het klimaat draag ik graag deze tastbare hoop mee uit.

Om bewust harmonie met onze natuurlijke omgeving na te streven, moet ook de onderlinge strijd, de kolonisatie van de andere een halt worden toegeroepen. Het ene gaat niet zonder het andere. Als gevangenisdirecteur heb ik van onderuit en van binnenuit de paradigmashift van gevangenis naar detentiehuis mee op de kaart kunnen zetten. De ervaring van hoe het mogelijk is om binnen een nochtans erg gepolariseerd domein, toch geleidelijk verandering te brengen, sterkt me in de hoop dat de mens andere wegen kan inslaan, als hij maar in actie komt en in die actie de anderen betrekt.

Hartelijk welkom, Hans Claus!


Foto: © Michiel Devijver

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .