20190110GVHKbetoging058

Historische klimaatzaken aanhangig bij mensenrechtenhof

Voor het eerst buigt het Europees hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg zich over klimaatzaken. De eerste zaak werd ingesteld door onze Zwitserse zusterorganisatie KlimaSeniorinnen Schweiz, gesteund door Greenpeace Zwitserland. De klimaatoma’s argumenteren dat zij als oudere vrouwen bijzonder kwetsbaar zijn voor de hittegolven zoals die zich vandaag reeds voordoen. Zij eisen dat Zwitserland door het Hof zou worden veroordeeld, op grond van de art. 2 (recht op leven) en 8 (recht op bescherming van privé- en familiaal leven) van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), haar “fair share” te doen voor de beperking van de temperaturen onder de 1,5 ° C.

Een tweede zaak werd ingesteld door Damien Carême, Frans lid van de Greens/EFA-fractie in het Europees Parlement. Als bewoner van de streek rond Calais, argumenteert hij dat zijn leven en gezondheid worden bedreigd door overstromingen die zich reeds tegen 2030 kunnen voordoen. Beide zaken werden door het Hof, na pleidooien, in beraad genomen.

Het historisch en grensverleggend belang voor de klimaatstrijd van een veroordeling door het EHRM, met rechtstreekse doorwerking in de nationale rechtssfeer, kan niet genoeg benadrukt worden. Het Hof zelf geeft een duidelijke hint in die richting door de zaken te laten beoordelen door de zgn. grote kamer, voorbehouden voor de meer ernstige en principiële aangelegenheden. Wordt vervolgd…

Tekst: Erik Van den Eeden
Bron: The Guardian, 29.03.2023
Foto: Grootouders voor het Klimaat

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .