hwhn__Verslag_Antwerpen_1200

Halen we het nog in Antwerpen?

Met de actie Halen we het nog ? Alles te verliezen, behalve tijd, roepen de Grootouders alle regeringsleiders op tot meer engagement in de klimaatcrisis. Ze trekken naar vijf provinciehoofdsteden en Brussel. Op woensdag 20 september waren ze in Antwerpen. Dit is het verslag van onze vrijwilligers ter plaatse.

Maritiem goederenverkeer : 286.953.686 ton in 2022

De dag begon met een tochtje op de Schelde. De grootouders wilden zelf de haven eens van binnenuit bekijken. En dat kan het best met de waterbus. Erik Verhaert van de Antwerpse afdeling gaf eerst wat cijfers. Sinds 22 april 2022 sloegen de Antwerpse en Zeebrugse havens de handen in elkaar en zijn nu de ‘Port of Antwerp-Bruges’, een naamloze vennootschap van publiek recht met de steden Antwerpen en Brugge als enige aandeelhouders. De haven staat op de lijst van containerhavens op de 13de plaats. Het maritiem goederenverkeer bedraagt 286.953.686 ton in 2022, voornamelijk containers. Antwerpen is ook de grootste bananenloshaven in de wereld.

Antwerps gastheer Erik Verhaert gaf eerst wat cijfers mee

De Antwerpse haven huisvest ook de grootste chemische cluster van Europa en de tweede grootste ter wereld, na Houston. Alle chemische wereldspelers zijn er aanwezig. En Zeebrugge is de grootste LNG-hub voor Noordwest Europa. De haven heeft een grote capaciteit voor droge massagoederen en is de thuishaven voor breakbulk of stukgoed. Port of Antwerp-Bruges is de grootste autohaven ter wereld. Het vervoer van de goederen naar het achterland gebeurt in Antwerpen via de binnenvaart (45%), langs de weg (32%), door pijpleidingen (15%) of via het spoor (6%). De haven zorgt direct en indirect voor 162000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro of 4,5% van het BBP.

Het Antwerpse Havenhuis
De waterbus wacht op de Grootouders

Grotere havens voor grotere schepen, maar wie moet dat betalen?

Na een uurtje varen bereikte de waterbus Lillo. Co-voorzitter van GvhK Hugo Van Dienderen schetste een toekomstbeeld van de haven. Van Dienderen: “De grootste rederijen zoals Maerks en MSC hebben onderlinge afspraken gemaakt om nog grotere schepen te maken die tienduizenden containers kunnen vervoeren en slechts 25 bemanningsleden nodig hebben. De keerzijde van de medaille is dan wel meer diepgang, grotere kranen, stevigere kaaimuren, ruimere terreinen en meer transport langs water, spoor en weg. En die kost zal worden afgewenteld op de publieke gemeenschap. De tendens naar grotere zeehavens zal een aantal havens uit de markt duwen. Deze beslissingen zijn genomen door ondernemingen en dat is ondemocratisch. We mogen het beleid niet in handen geven van de marktspelers.”

Steeds grotere schepen met steeds meer containers

Er is geen plan dat zo ver gaat als de Green Deal

’s Namiddags waren er nog enkele interessante sprekers uitgenodigd in Stormkop, een ‘vrijstaat’ voor jonge en minder jonge avonturiers. Hans Bruyninckx, professor internationaal milieubeleid en gewezen directeur van het Europese milieuagentschap, gaf een overzicht van de Europese Green Deal. Volgens Bruyninckx zitten we in een scharniersituatie: “De urgentie lag nog nooit zo hoog en we bereiken kantelmomenten. Bovendien zijn klimaat en biodiversiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn een antwoord. En er is geen plan dat zover gaat als de Green Deal.” Volgens Bruynnickx moeten we ons energie-, voedsel- en mobiliteitssysteem en de bebouwde omgeving herdenken en heruitvinden.

Hans Bruyninckx, gewezen directeur van het Europees Milieuagentschap

Versnelling is nu noodzakelijk, er is geen pauzeknop

Helaas staan we voor bar slechte problemen en is tijd van cruciaal belang. Maar volgens Bruyninckx benadert het beleid de toekomst irrationeel. Hij meent ook dat de veroorzakers van de problemen deel van de oplossing moeten zijn. Jammer genoeg is er geen centraal gezag om oplossingen af te dwingen. En net nu is versnelling noodzakelijk. Bruyninckx: “Reductie van energieverbruik moet 4X sneller, toename hernieuwbare energie moet X2,5, natuurlijke koolstofopslag moet hoger, en ook de circulaire economie moet meer dan een tandje bijsteken.” De professor internationaal milieubeleid stelt eveneens dat de financiële wereld een partner in de radicale transitie moet zijn. Bovendien wijst hij erop dat er geen pauzeknop is. Hans Bruyninckx eindigt klaar en duidelijk: “Er is geen alternatief voor de moeilijke weg van systeemtransities. Vlaanderen heeft een uitstekende kennispositie. En we moeten vertrekken van de sociale realiteit.”

Aandacht voor de circulaire economie

Tycho Van Hauwaert van de Bond Beter Leefmilieu ziet nog veel problemen. De vooruitgang hapert en er zijn te weinig beschikbare middelen. Van Hauwaert: “Er zijn doorbraaktechnologieën nodig. Er zijn weinig ambitieuze sectoren en de geïntegreerde fossiele cluster is een blok aan het been. En er is onvoldoende aandacht voor de stijgende materialenvoetafdruk. We moeten meer schroot gebruiken of plastic moleculen afbreken en opnieuw gebruiken”. Port of Antwerp-Bruges zet vooral in op klimaatmitigatie, maatregelen om de omvang of snelheid van de klimaatsopwarming af te remmen. Van Hauwaert: “Je kan die maatregelen verdelen in duurzame energie, duurzame industrie en duurzame scheepvaart. Bovendien is industrie meer dan productie van basismateriaal. Denk dan aan begrippen als repair, reuse, recycle, downcycle en reduce van emmissies.” Tenslotte heeft de BBL nog een aantal beleidsaanbevelingen zoals transparant industrieel beleidskader met beleidsevaluaties, reconversieplannen, Vlaamse vertaling van de nieuwe tendens van de industriepolitiek, enz…

En tenslotte nam Anthonie De Lausnay het woord. Hij is vakbondsafgevaardigde van het ABVV bij Covestro (het vroegere Bayer). De Lausnay: “Wij gaan voor waardig werk, sociaal en met een goed loon. Duurzaam werk ook, want ‘no jobs on a dead planet.” Daarbij verwijst de vakbondsman naar de 9de duurzame ontwikkelingsdoelstelling:  ‘veerkrachtige infrastructuur opbouwen, inclusieve en duurzame industrialisatie bevorderen en innovatie stimuleren.’

Nog wat sfeerbeelden van de actie in Antwerpen

Ria Gielis, altijd in de weer voor GvK-Antwerpen
Hilde van GvK-Antwerpen : babbelen in de bus
Hugo en zijn vrouw Jeannine
Hans Bruyninckx samen aan tafel met GvK-ers

Bekijk nog meer prachtige foto’s van Liesbet Croughs over actie in Antwerpen !

https://photos.app.goo.gl/3myBuWjf13mXUB2b9


Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .