BBL Inspiratieboek Duurzaam Lokaal Beleid

In lokale handen

Inspiratieboek voor een duurzaam lokaal beleid, BBL

Nu de nieuwe lokale besturen volop hun komende MJP oftewel meerjarenplan aan het klaarstomen zijn, is inspiratie en goede praktijk ongetwijfeld zeer welkom.

Voor wie het boek nog niet ter hand nam, hier de smaakmaker bij de publicatie van de Bond Beter Leefmilieu, heel speciaal voor lokale beleidsmakers.

Interesse voor het volledige inspiratieboek? Hier kan je het downloaden of een papieren versie aanvragen.

“De toekomst ligt in lokale handen, in jouw handen. Als jij, wakkere burger of ambitieus gemeentebestuur, een keuze voor de toekomst maakt, dan krijgt een duurzame samenleving snel vorm. Zo’n samenleving zorgt voor meer werkgelegenheid, gezondere mensen, een beter milieu en een voordeliger kostenplaatje voor zowel de gemeente als haar inwoners. Kortom: een duurzame samenleving laat toe om de levenskwaliteit van
iedereen te verhogen.

Als lokaal bestuur kan je de transitie versnellen, door aan de kar te trekken, initiatieven een duw in de rug te geven met bijgestelde wetgeving en gerichte steun, of door de juiste partners rond de tafel te verzamelen. Daarom brengen we in dit inspiratieboek de laatste inzichten, voorstellen en ideeën samen en reiken we je concrete handvaten aan.


Dit inspiratieboek is een verhaal. Een verhaal dat vertelt hoe de samenleving er over enkele decennia uit kan zien, als we vandaag de koe bij de horens vatten.

Vera Dua, Voorzitter Bond Beter Leefmilieu Danny Jacobs, Directeur Bond Beter Leefmilieu

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .