Investeer_in_Doel5_cover-1-1807x2048 CC

Investeer in Doel5

Als je vindt dat er de laatste tijd wat te veel met termen zoals klimaatneutraliteit, duurzame energietransitie en broeikasgasreductie wordt gegoocheld zonder daarbij concrete oplossingen aan te reiken, dan is dit boek een echte aanrader. De auteur, Marc Alexander, verstaat de kunst om in een vlot leesbare taal de tegenstrijdige dualiteit tussen kernenergie en hernieuwbare energie duidelijk te verklaren, zonder te vervallen in te diepgaande technologische details, waardoor het boek, in een handig formaat en slechts 170 bladzijden tellend, gemakkelijk in één keer kan worden uitgelezen. Maar voor diegenen die zelfs die moeite niet kunnen getroosten, begint het boek met een samenvattend hoofdstuk waarin alle kernideeën op een korte en bevattelijke manier worden opgesomd.

Het eigenlijke boek bestaat uit drie hoofdstukken: een eerste hoofdstuk waarin het concrete investeringsplan wordt uiteengezet, een tweede hoofdstuk waarin wordt uitgelegd waarom klimaatneutraliteit niet voldoende zal zijn om de opwarming wereldwijd onder 1,5°C te houden en een derde hoofdstuk waarin de auteur alle argumenten op een rijtje zet om aan te tonen dat kernenergie geen deel van de oplossing kan zijn.

Een zeer nuttige afsluiter in het boek is het “Vraag en antwoord” deel. Zonder heel het boek gelezen te hebben, biedt het extra munitie om de fervente voorstanders van kernenergie van antwoord te dienen of om twijfels weg te nemen.

De auteur, Marc Alexander, is een hoofdvakbondsafgevaardigde en is werkzaam in de zinkfabriek van Nyrstar. Hij is ook voorzitter van de 11-maart-beweging, die werd opgericht n.a.v. de ramp van Fukushima op 11 maart 2011. Vandaar dat hij in zijn pleidooi ook sterk de nadruk legt op het sociaal karakter van het voorgestelde investeringsplan voor de site in Doel. Doel5 moet een energiesite worden zonder nucleaire en fossiele energie, waarbij er groene energie geleverd kan worden aan bedrijven in de Antwerpse haven. Enerzijds zal er nog decennialang personeel nodig zijn voor de afbraak van de oude kernreactoren en het beheer van het bovengronds gestockeerd kernafval, anderzijds zal een aanzienlijk deel van het personeel moeten omgeschoold worden om de nieuwe innovatieve en duurzame technologieën te beheersen.

Je kan het boek rechtstreeks bestellen bij de auteur door 18,5€ over te schrijven op zijn rekening BE73 9791 6867 8860 met vermelding van de titel van het boek, je naam en je adres.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .