Hart-voor-alle-klimaatjongeren-AB

Jaaroverzicht 2019

Grootouders voor het Klimaat uit het niets opgedoken, nu ‘alive and kicking’

Bekijk onze fotoreportages.

Eerste acties

In Nederland en in Wallonië bestonden ze al, de Grootouders voor het Klimaat & les Grands-Parents pour le Climat. De Vlaamse organisatie nam in januari 2019 een vliegende start. Op 10 januari moedigden we de eerste groep scholieren aan die opdaagde bij Brussel-Centraal. Met 700 zouden ze zijn. Ze waren met 3000. Het Albertinaplein was te klein voor zoveel jong geweld dat inging op de oproep van Kyra en Anuna om naar het voorbeeld van Greta Thunberg actie te voeren voor het klimaat. Hun toekomst stond op het spel.

Nog meer applaus en high fives op 17 januari . 12 500 enthousiaste deelnemers daagden op. Een week later waren ze zelfs met 35.000. Ook Franstalige jongeren volgden de oproep tot actie massaal. En de Grootouders… trokken trouw achter de jongeren op. Een betere start konden de Vlaamse Grootouders voor het Klimaat zich aan de vooravond van hun officiële stichting niet wensen.


Stichtingscolloquium in het Vlaams Parlement, 25 januari

De Grootouders voor het Klimaat vormen nu officieel een eigen organisatie. Wij zijn een onafhankelijke, pluralistische burgerbeweging en we willen die onafhankelijkheid uitdragen: zo krijgt onze beweging een breed draagvlak.We hielden GvK boven de doopvont in aanwezigheid van Anuna De Wever, Kyra Gantois en de Franstalige en Nederlandse zusterverenigingen. Heel veel geïnteresseerden daagden op voor het stichtingscolloquium. De zaal barstte uit haar voegen. Allemaal scharen ze zich achter het Manifest van de Grootouders voor het klimaat en achter de twee co-voorzitters Bernard Hubeau en Hugo Van Dienderen. De Grootouders krijgen hiermee een volwaardige plaats tussen al bestaande zusterorganisaties. Ze sluiten zich ook aan bij de Klimaatcoalitie.

Keynotespeaker Tine Hens met de twee co-voorzitters Bernard Hubeau en Hugo Vandienderen
Stevige start in aanwezigheid van Youth for Climate, les Grands-Parents pour le Climat en de Nederlandse Klimaatgrootouders

Op de volgende klimaatmarsen staan we zij aan zij met de Grands-Parents pour le Climat.

En met OKRA, dat op 7 februari in Leuven prominent present tekende op de klimaatactie van de Grootouders en Youth for Climate. Sindsdien neemt OKRA zeer actief deel aan de acties van GvK. Mieke Peeters, voorzitster van OKRA, werd ambassadeur voor de Grootouders. OKRA sensibiliseert haar leden over het klimaat. In maart steunde ook het ACV in een motie de eisen van de Klimaatcoalitie.


Greta komt naar Brussel en Antwerpen

Zelfs Greta Thunberg zakte in hoogsteigen persoon af naar Vlaanderen en nam er deel aan de marsen in Brussel en Antwerpen op 25 en 28 februari. Op 17 mei is het de beurt aan Chief Raoni, die de broodnodige steun zoekt om het Braziliaanse regenwoud en de volken die er wonen voor de ondergang te behoeden.


GvK ook lokaal actief

Intussen schieten Grootouders lokaal in actie: ze nemen deel aan tal van lokale marsen, in Turnhout, Gent en Genk, samen met o.a. OKRA en steunen Youth for Climate bij hun actie op het Troonplein. Elders verschijnen Grootouders al flyerend op de markt (Merksem, Mortsel), in stations of op het strand (Oostende). Grootouders beginnen ook lezingen te geven en dat wordt opgepikt in de pers: in de Mandelbode, de Bond, de Postiljon en ’t Periodiekske. S-plus interviewt covoorzitter Bernard Hubeau. Ook Kerk en Leven interviewde Grootouders.


2de colloquium: Klimaat en rechtvaardigheid gaan samen!

Op 10 mei al houden de Grootouders een tweede colloquium, dit keer over klimaatrechtvaardigheid. Een goed klimaatplan neemt iedereen aan boord, ook en vooral diegenen die het nu al bijzonder moeilijk hebben. Dat zegt de donuteconomie van Kate Raworth, waarin de Grootouders werden geïntroduceerd. Dat zeggen vakbondsmensen. Dat zeggen ook ervaringsdeskundigen in de armoede, onder wie onze latere ambassadeur Caro Bridts, die actief is bij Welzijnszorg en Welzijnsschakels.

Op 12 mei steunden de Grootouders dan ook van harte Hart boven Hard, dat die dag de klimaatmars trok.


Bijna terzelfder tijd overhandigt het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid zijn rapport aan Youth for Climate.

” Om klimaatverandering en de ecosysteemcrisis echt aan te pakken, is systeemverandering noodzakelijk en urgent’, zegt het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid onder leiding van Leo Van Broeck en Jean-Pascal van Ypersele in zijn rapport.


Jongeren studeren, Grootouders manifesteren

Na de laatste grote klimaatmars voor de verkiezingen, die op 24 mei een laatste keer toonde dat over ‘een breed draagvlak voor een heus klimaatplan’ gewoon geen twijfel hoeft te bestaan, werd het stiller op straat. Deels door de verkiezingsuitslag. Vooral door de examenperiode voor de jongeren.

Alleen mensen kunnen het tij keren
24 mei – Trekken maar!
24 mei – Grootouders én Grands Parents

De Grootouders beslisten dan maar om het op 20 juni van de jongeren over te nemen met de actie ‘Scholieren studeren, grootouders manifesteren’.


Onze ambassadeurs

Kort voor de zomervakantie startte GvK haar ambassadeurswerking op. Actrice Reinhilde Decleir en historicus, jurist en UA-decaan Herman Van Goethem beten de spits af als GvK topambassadeurs. Luc Vankrunkelsven werd onze derde ambassadeur. Alle ambassadeurs formuleerden een persoonlijk statement dat op de website wordt gepubliceerd. Ze zijn rond de jaarwisseling met 68! Veel wetenschappers én mensen uit de kunstensector blijken sterk begaan met de klimaatproblematiek, maar ook mensen met economisch of bedrijfseconomisch profiel scharen zich achter de Grootouders. Zeer belangrijk bovendien: onze ambassadeurs vertegenwoordigen een zeer breed politiek-maatschappelijk spectrum.

Onze ambassadeurs ondersteunen GvK met raad en daad, schrijven wetenschappelijke of creatieve bijdragen , opiniestukken, ze lanceren een oproep naar b.v. ondernemers toe of richten zich per brief tot de toekomstige generaties. Klein- en achterkleinkinderen zijn immers de generaties wiens toekomst nu wordt bepaald. Precies dat besef motiveert de Grootouders om mee actie te voeren en politici aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.

Een toekomst voor onze kleinkinderen!

Global Climate Strike en Fridays for Future

Op 20 juni laten de klimaatjongeren bij monde van Greta Thunberg weten dat ze niet terug willen naar ‘business as usual’. Jongeren hebben de klimaatmarsen op gang getrokken. Het is nu tijd voor de volwassenen om systematisch mee te doen: met wereldwijde klimaatstakingen en -marsen op vrijdagen, vandaar ‘Fridays for Future’, te beginnen met vrijdag 20 september, vlak voor de VN-Klimaattop in New York.

Intussen laten de klimaatontkenners van zich horen, op Pukkelpop zelfs op weinig subtiele wijze. De Grootouders laten zich evenwel niet van de wijs brengen. Ze ondertekenen mee de Open brief aan onze politici en die aan het Antwerps stadsbestuur. Ze organiseren een zomers klimaatcafé. Ze krijgen ruime aandacht in de pers: in Humo, De Morgen, Het Belang van Limburg, zelfs Grenzecho. Ze halen de banden aan met andere ouderenverenigingen. Ze profileren zich als ‘duurzame helden’ in Turnhout. Ze leggen de basis voor de eerste lokale groepen in Limburg en de Kempen. En ze formuleren hun visie en eisen in een persbericht.

Op vrijdag 20 september schaart een delegatie van onze ambassadeurs zich achter het GvK-spandoek. De media zijn onder de indruk. Veel volk én een energieke sfeer op deze Friday for Future. Ook wereldwijd werd de dag een succes.

Met onze ambassadeurs op kop!


Lokale groepen van Grootouders in Limburg en in de Kempen

In oktober maakt GvK-Limburg een indrukwekkende start. In december wordt ook GvK Kempen een overrompelend succes. In Brugge en Leuven worden voorbereidingen getroffen voor een eigen lokale GvK-groep.

Volle aula in Hasselt op 14 oktober
en in de Warande, Turnhout, op 13 december


Grootouders op kop! 24 oktober

Intussen lopen de Grootouders op kop in de klimaatmars van 24 oktober. Ze oefenen zich in het praten over klimaatverandering met volwassenen en met kinderen.


Doorgroeidag op 8 november, mensenketting op 8 december

Op 8 november organiseerden de Grootouders hun Doorgroeidag, met verhelderende spiegel van ambassadeur en MO*-hoofdredacteur Gie Goris en een keure aan inspirerende workshops. De Trefdag van het bisdom Antwerpen over klimaatverstoring en armoede in Malle op 23 november wordt een succes. In de aanloop naar de Friday for Future van 29 november stappen de Antwerpse Grootouders met een nieuwe Open Brief naar hun stadsbestuur. Op 29 november zijn de Grootouders zichtbaar aanwezig bij diverse lokale acties in Leuven, Antwerpen, Gent, Mechelen, Hasselt, Brussel. Aan gedrevenheid geen gebrek. Waarom? Ook dat kunnen Grootouders overtuigend verwoorden.

De mensenketting wordt gesloten!

Op 8 december dagen heel wat Grootouders op voor de laatste grote actie van het jaar 2019: de mensenketting rond onze parlementen. We staan er opnieuw met onze letterslogan “Alleen mensen kunnen het tij keren”. We zingen het Klimaatlied.

We need to wake up, we need to wise up!

We benadrukken opnieuw waarom klimaatrechtvaardigheid zo belangrijk is. Niemand beter dan onze ambassadeur en armoede-ervaringsdeskundige Caro Bridts kan dat duidelijk maken.

De Limbugse Grootouders kapen de laatste publieke actie van het jaar: ze sensibiliseren tegen openstaande winkeldeuren! Met reden, zo bleek uit hun actie.


En dan volgen twee mooie succesjes van het bewogen jaar 2019: “klimaatspijbelaar” wordt op één na het woord van het jaar. En Greta Thunberg, met wie het allemaal begon, werd Time Person of the Year!


Tot onze diepe spijt verloren we in 2019 ook drie zeer gedreven medestanders: websitearchitect Jacques van Gastel, ambassadeur Jef Van den Broeck en penningmeester Marc Van Pelt. De Grootouders zijn hen bijzonder erkentelijk voor hun grote inzet in dit cruciale eerste jaar van onze werking.


Daarmee sluiten we dit welgevulde jaaroverzicht af … We zijn paraat om ook in 2020 als Grootouder aan de kar te trekken. Op 1 januari beloven we dat plechtig!

Eén antwoord

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .