JanHautekiet-280x180 AA

Jan Hautekiet

Als grootouder van 5 stel ik me uiteraard vragen over de wereld die we achterlaten in de handen van mensen die het einde van deze eeuw nog zullen meemaken. De antwoorden op die vragen zijn niet eenduidig, maar de wetenschap wijst toch in een richting die op zijn minst tot snel, maar niet overhaast handelen noopt.

De tijd is geen bondgenoot, zeker niet in deze materie.

Het zijn dezelfde vragen – of zouden toch dezelfde moeten zijn – als de vragen die eenieder zich stelt. Het is daarom ontzettend belangrijk dat we niet enkel als grootouder spreken, maar als burger tout court. Want alleen samen kunnen we de initiatieven die genomen worden in een versnelde beweging brengen.

Niet één oplossing is zaligmakend, wel dossierkennis, daadkracht, en ja, een beetje moed. Een beetje veel.

Jan Hautekiet Producer, radiomaker, muzikant en schrijver

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .