Jan Verachtert

Jan Verachtert

Jan Verachtert – van opleiding romanist – is niet enkel oud-leraar filosofie en psychologie aan het St. Gummaruscollege in Lier. Hij schreef ook het boek “God heeft een brede rug – zoektocht van een religieus agnost”. In dat boek belicht Jan Verachtert zijn eigen zoektocht naar een hedendaagse spiritualiteit en houdt hij een pleidooi voor een vorm van spiritualiteit die intellectueel relevant is en sociaal progressief, vanuit de keuze voor ‘open religie’, ‘meervoudige religieuze verbondenheid’ en ‘actief pluralisme’. Vanaf nu vervoegt Jan Verachtert de groeiende groep van Ambassadeurs van Grootouders voor het Klimaat. Hieronder zijn getuigenis :

“Uiteraard schaar ik mij met volle overtuiging achter het initiatief van de Ambassadeurs voor het Klimaat. Om verschillende voor de hand liggende redenen, vooral de oprechtheid van de intenties van de initiatiefnemers: geen zuiverder motivatie dan op te komen voor de gezondheid van diegenen die na ons komen!

De stichtingsvergadering op 25 januari 2019 maakte op mij een indruk van degelijkheid, authentiek pluralisme en de tragische bedoeling om in te springen waar de politieke wereld in gebreke blijft, op dit voor ons allen nevralgieke terrein.

Nooit voorheen stond onze goede aarde onder zo’n grote bedreiging en was de kans op collectieve averij zo imminent. Ik lijd in groeiende mate onder het inzicht dat wij Westerlingen door onze levenswijze en ons consumptiegedrag immense schade toebrengen aan het wereldomspannende klimaat, met de armsten op onze planeet als eerste en voornaamste slachtoffers.

Ik troost mij enigszins met de gedachte dat ik in mijn loopbaan als leraar en begeleider van derdegraads studenten in het secundair onderwijs wellicht de juiste (klimaat- en consumptie) accenten heb gelegd. Ik mag dan ook hopen dat in de huidige context het werk van mijn opvolgers in het beroep ten volle gewaardeerd mag worden. Het belang en de invloed van hun rechtvaardigheidsgevoel en geloofwaardigheid tegenover onze jongeren kan op geen enkele manier overschat worden.”

Hartelijk welkom, Jan Verachtert.


Jan Verachtert overleed op 29 januari 2021.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .