Jan Vranken

Jan Vranken

Jan Vranken wordt Ambassadeur voor Grootouders voor het Klimaat. Een autoriteit in Vlaanderen over armoede.

Tot 2009 was Jan Vranken gewoon hoogleraar sociologie aan de Universiteit Antwerpen. In zijn onderzoek en onderwijs focuste hij – onder meer – op armoede en sociale uitsluiting, ongelijkheid en klassen, stedelijke problemen en migratie. In 1992 startte hij met het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting, waarvan hij de redactie leidde tot 2011. Hij richtte OASeS op (Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad), dat nu: CRESC heet. Hij publiceerde twee handboeken sociologie (Het speelveld, de spelregels en de spelers? en Niemand is een eiland) en hij blijft actief op deze thema’s.

Hij bezorgde ons deze motivatietekst:

Al bij het begin van mijn academische loopbaan hebben twee studies bijgedragen tot mijn bekommernis over de gevolgen van de ongebreidelde economische groei voor de natuurlijke omgeving: E. J. Mishan over de kosten van de economische groei (The costs of Economic Growth) in 1967 en het Verslag van de Club van Rome in 1972. Dat die kosten verhoudingsgewijs veel zwaarder op de schouders van de minst draagkrachtigen zouden terecht komen, werd steeds duidelijker tijdens mijn jarenlang studiewerk over armoede en sociale uitsluiting. Er doken stelselmatig meer illustraties op dat zij ook bij de eerste en zwaarst getroffen slachtoffers van klimaatveranderingen zouden horen; binnen eigen land door hun uitsluiting en de daarmee gepaard gaande depriverende leefomstandigheden, internationaal versterkt door de beperkte middelen waarover armere landen beschikken om zich tegen die veranderingen te verweren. 

Kleinkinderen helpen om nog verder in de toekomst te denken. De deadline 2050 mag dan jaren na je honderdste verjaardag liggen, zij zijn dan pas 45 en 40. We willen dat hun wereld voor hen even leefbaar is als de onze, toen wij zo jong waren.

Jan Vranken (1944), emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen. Mede in naam van Lyra (2005) en Theo (2010).

Hartelijk welkom, Jan Vranken!

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .