LEAD Technologies Inc. V1.01

Jane Goodall

We verwelkomen met trots en veel respect Jane Goodall, PhD, DBE (*) als Ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat.

Dr. Jane Goodall groeide op in Londen en had al vroeg een passie voor dieren uit Afrika. Toen ze 26 was, begon ze in Gombe (Tanzania) haar baanbrekende onderzoek naar chimpansees in hun habitat. Zij observeerde de chimpansees, onze meest naaste verwanten uit het dierenrijk, niet meer van op een afstand, maar ze leefde echt met de dieren mee en gaf elk individu zijn/haar eigen naam. Haar ontdekkingen betekenden een revolutie in de wetenschappelijke inzichten in de verhouding tussen mens en dier.

In 1977 richtte ze het Jane Goodall Institute (JGI) op om haar werk wereldwijd bekend te maken en te bestendigen. In 1991 stichtte ze het programma Roots & Shoots om jongeren te inspireren zich in te zetten voor een betere wereld voor mens, dier en natuur.

Jane Goodall geeft over de hele wereld lezingen over de dreigingen, niet alleen voor chimpansees, maar voor het milieu in het algemeen – en over de hoop die ze blijft koesteren. Ook in haar boeken laat ze zien hoe innig alle levende wezens met elkaar verbonden zijn en hoe sterk de collectieve kracht is van individuele actie.


(*) Dr. Goodall is UN Messenger of Peace en Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (DBE, een hoge Britse onderscheiding).

Voor haar motivatie om Ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat te worden richt dr. Goodall zich zelf tot u in de video hieronder (met het knopje ‘cc’ kunt u de ondertitels kiezen: geen/Engels/Nederlands). 

U kunt haar tekst ook hieronder lezen, in haar mooie Engels of in vertaling.

Hello!

I am Jane Goodall. I am really, really pleased to support this movement Grandparents for Climate.

Grandparents have a very special role in the world. I think it’s always been so. Somehow for many children it’s easier to bond with a grandparent — or to tell them secrets — than their own parents. Very often grandparents have a bit longer to spend with children, not always today but in the old days, and so I am extremely happy to have been chosen as the 100th ambassador for this movement.

I had a fantastic grandmother and I used to confide in her all kinds of secrets. She was wise and I learned from her. I also had a fantastic grandfather although I never met him. He died before I was born but I heard so much about him.

We, the Jane Goodall Institute, have a youth programme (it’s a movement really, Roots & Shoots) which encourages young people to choose projects to help people to help animals, to help the environment; to help children realise that more important than the colour of your skin or your religion or your culture, is the fact that we’re all human beings.

Grandparents can play a major role in passing on their wisdom, because very often grandparents knew a different kind of world, where the air was less polluted, where climate change hadn’t reached the crisis that it has today. At the same time there are more programmes for young people which teach them about climate change and the importance of the actions of each one of us every day. In turn they’re sharing this information with parents and grandparents. So it’s a beautiful cycle.

I would urge all grandparents today at this very critical time, to do all that you can to work with your grandchildren and help them to make wise decisions in how they live, what they buy; did it harm the environment, was it cruel to animals, is it cheap because of child slave labour or insufficient wages for the people making the product in faraway countries.

Share your wisdom with your young people and listen to them as well, because this empowers them to help us to make this a better world.

My very best wishes for Grandparents for the environment and good luck!

Hallo!

Ik ben Jane Goodall. Het is echt met veel plezier dat ik de beweging Grootouders voor het Klimaat steun. Grootouders spelen een heel speciale rol in de wereld. Ik denk dat dat altijd zo is geweest. Op een of andere manier vinden kinderen het soms gemakkelijker een band te hebben met hun grootouders (of hen een geheimpje te vertellen) dan met hun ouders. Vaak kunnen grootouders ook wat meer tijd maken voor kinderen, hoewel vandaag misschien minder dan vroeger. Ik ben dus bijzonder blij dat ik gekozen werd als jullie honderdste Ambassadeur.

Ik had zelf een fantastische oma en ik vertrouwde haar mijn vele geheimpjes toe. Ze was een wijze vrouw van wie ik veel leerde. Ik had ook een fantastische opa, maar hem heb ik nooit gekend. Hij stierf voor ik geboren werd, maar ik hoorde zo veel over hem.

We hebben bij het Jane Goodall Institute een jongerenprogramma (het is eigenlijk een beweging, Roots & Shoots ) dat jonge mensen aanmoedigt projecten te kiezen die mensen helpen dieren te helpen, het milieu te helpen; kinderen te helpen inzien dat belangrijker dan je huidskleur, religie of cultuur, het feit is dat we allemaal mensen zijn.

Grootouders kunnen een belangrijke rol spelen door hun wijsheid door te geven. Want vaak hebben grootouders een andere wereld gekend, waarin de lucht minder vervuild was, waar de klimaatverandering nog niet de crisis bereikt had van vandaag. Tegelijk zijn er nu meer projecten voor jongeren waar ze leren over de klimaatverandering, en het belang van de dagelijkse acties van elk van ons. Op hun beurt delen zij deze informatie met hun ouders en grootouders. Het is een mooie cyclus.

Ik wil vandaag, op dit zeer kritieke moment, graag bij alle grootouders aandringen alles te doen wat je kunt om met je kleinkinderen samen te werken en hen te helpen verstandige keuzes te maken over hoe ze leven, wat ze kopen: of het milieu eronder geleden heeft, of het wreed was voor dieren; of het goedkoop is door kinderslavenarbeid of onderbetaalde werknemers in verre landen.

Deel je kennis met jongeren en luister ook naar hen. Zo worden ze mondiger – empowered – en kunnen ze ons helpen deze wereld beter te maken.

Mijn beste wensen voor Grootouders voor het Klimaat en… Good luck!

Foto (bovenaan): © Robert Ratzer
Video: © Jane Goodall Institute / Grootouders voor het Klimaat

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .

zestien + negentien =