foto-collage ter illustratie van activiteitenverslag 2021 van GvhK

Kijk, Grootouders van vorig jaar!

Vandaag publiceren de Grootouders hun activiteitenverslag over 2021. Daarin geven we een overzicht van de belangrijkste feiten en prestaties van onze beweging. Als je dat allemaal bij elkaar ziet, valt het op hoe goed dat tweede coronajaar gevuld raakte. Natuurlijk hadden we het liefst een wit blad afgegeven: een beweging als de onze wil liever overbodig zijn, maar helaas, het rapport telt 54 pagina’s.

In 2021 zijn we toch nog 7 keer als vanouds de straat op gegaan, hoewel we vooral online werkten, per mail, via de website, sociale media en online-vergaderingen. We kwamen met onze boodschappen op radio, tv en in de krant, we werden geciteerd door onze ambassadeurs, we postten filmpjes, schreven open brieven. Er meldden zich 24 nieuwe ambassadeurs, we organiseerden 18 webinars, gaven interviews en namen er af, lanceerden opgemerkte campagnes, trokken naar rechtbanken en publiceerden oproepen tot de politiek. We werden door 7 ministers ontvangen, werkten samen met organisaties van senioren, jongeren en zowat iedereen daartussen. We spraken over, met en in naam van generatiegenoten. We lazen nieuwjaarsbrieven voor, raapten plastickorrels, stelden tentoon, picknickten, wandelden, fietsten, stapten, tramden en treinden, we vlogen van hot naar her (excuus voor de riskante beeldspraak), verstuurden 48 nieuwsbrieven, wonnen prijzen, kregen steun en lanceerden regionale afdelingen. We hebben er nu 6 en ze zijn even actief als verschillend.

Hopelijk hebben we daarmee nuttig bijgedragen aan de zaak waar wij en vele anderen voor staan – terloops: wat die zaak is, lees je in ons Handvest21, dat we in 2021 herschreven.

We hopen dat je ons rapport over 2021 een voldoende wilt geven, maar 2022 willen we beter. Niet omdat we harder ons best zullen doen (dat ook), maar omdat er hopelijk eindelijk schot komt in de duurzaamheidstransitie. Dat is hard nodig en het moment is nu. Als je nu zo lief wilt zijn ons verder te steunen, komen we al een heel eind. Voor de jongeren van nu, voor de generaties van later, wereldwijd. En, we weten het sinds de waterellende van vorige zomer wel zeker, ook voor onszelf, de huidige bewoners van dit geprivilegieerde landje.

Het activiteitenverslag 2021 van de vzw Grootouders voor het Klimaat kun je bekijken via deze link.


Illustratie: materiaal en collage © GvhK

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .